TRUNG THU NGÀY MẤY? CÁCH TRANG TRÍ MÂM NGŨ QUẢ TRUNG THU ĐỘC ĐÁO NHẤT

"Trung thu là tết thiếu nhi, cớ sao người lớn lại hỏi trung thu ngày mấy? "

Trung thu là ngày 15/8 (âm lịch) hàng năm vì ngày này mặt trăng tròn nhất và sáng nhất. Bên cạnh đó vào thời gian này đã thu hoạch xong mùa vụ và bắt đầu tổ chức những lễ hội mà trong đó tiêu cũng biểu là lễ hội trăng rằm.

https://giaybom.com/meo-vat/trung-thu-ngay-may-cach-trang-tri-mam-ngu-qua-trung-thu-doc-dao-nhat


Tết trung thu năm 2020 tức ngày 15/08/2020 âm lịch sẽ rơi vào thứ năm, ngày 01/10/2020 Dương lịch.

Follow
4.7 Star App Store Review!
Cpl.dev***uke
The Communities are great you rarely see anyone get in to an argument :)
king***ing
Love Love LOVE
Download

Select Collections