tìm hiểu Cloud Server


BizFly Cloud cung cấp cho các doanh nghiệp ở mọi quy mô, mọi ngành và mọi vị trí địa lý mức độ linh hoạt cao nhất. Dữ liệu được thu thập được truyền từ nền tảng BizFly Cloud một cách an toàn trên web bằng HTTPS và dữ liệu được lưu trữ trong cơ sở dữ liệu bảo mật của BizFly Cloud bổ sung bằng mã hóa AES 256-bit. Kiến trúc bảo mật này phù hợp với mô hình trách nhiệm chung về bảo mật đám mây, mang lại cho doanh nghiệp sự an tâm trong quá trình kinh doanh.


Kế hoạch sao lưu hoàn hảo phải bao gồm một chiến lược backup được hỗ trợ bởi các giải pháp bổ sung như Replicate và Snapshot. Doanh nghiệp mong muốn một hệ thống backup toàn diện có thể tìm thấy điều này trong hệ thống Backup mạnh mẽ của BizFly Cloud - tích hợp đầy đủ live snapshot tạo bản sao ổ cứng với dung lượng bất kỳ chỉ trong 1s và tính năng replicate 3 (nhân 3 dữ liệu).

4.7 Star App Store Review!
Cpl.dev***uke
The Communities are great you rarely see anyone get in to an argument :)
king***ing
Love Love LOVE
Download

Select Collections