ISO 9001 đã làm tăng lợi thế cho Công ty Que hàn Việt Đức

Thành quả lớn nhất khi áp dụng hệ thống tiêu chuẩn ISO 9001:2015 chính là bộ máy hành chính tinh gọn cùng quy trình sản xuất hiệu quả. Đây chính là nền tảng tốt để công ty không ngừng phát triển và đạt được nhiều thành tựu hơn trong tương lai

ISO 9001 đem lại nhiều lợi ích cho Công ty Que hàn Việt Đức

Chứng nhận ISO mang lại lợi ích cho tổ chức thông qua việc cải tiến liên tục hiệu suất của các quá trình, hiệu quả hệ thống trong cung cấp sản phẩm/dịch vụ và tăng lợi thế cạnh tranh. ISO 9001 mang lại lợi ích cho tổ chức thông qua việc cải tiến liên tục hiệu suất của các quá trình, hiệu quả hệ thống trong cung cấp sản phẩm/dịch vụ và tăng lợi thế cạnh tranh. Nói tới doanh nghiệp điển hình áp dụng thành công tiêu chuẩn ISO 9001:2015 không thể không nhắc tới Công ty Que hàn Việt Đức- chuyên sản xuất và cung ứng các loại que hàn vỏ bọc, dây hàn và bột hàn. Các loại que hàn gồm bốn nhóm là que hàn thép carbon thấp, que hàn đắp phục hồi bề mặt; các loại que hàn đặc biệt khác.


Công ty Que hàn Việt Đức áp dụng thành công nâng cao cạnh tranh nhờ chứng nhận ISO 9001

Cũng nhờ áp dụng hệ thống này công ty đã làm nổi bật lên những vấn đề gây ảnh hưởng đến công tác quản lý tại một số phòng, ban của doanh nghiệp, điển hình như: Thông tin về những chi tiết cần thay thế, sửa chữa chưa được cập nhật đầy đủ trong bản lý lịch thiết bị; Các văn bản, hồ sơ liên quan đến quy trình quản lý vẫn còn nhiều thiếu sót… Nhờ những phát hiện nổi cộm này mà Công ty đã tiến hành thực hiện hàng loạt các biện pháp khắc phục thiếu sót. Dần hoàn thiện hệ thống văn bản và quy chế quản lý. Xây dựng trình tự và cách thức quản lý. Hướng dẫn và thực hiện kiểm tra, kiểm soát từ vật tư đầu vào. Sắp xếp lại hệ thống tài liệu, hồ sơ sao cho dễ tìm, dễ lấy, đồng thời đảm bảo công tác lưu trữ, bảo mật.


ISO 9001 giúp doanh nghiệp có hệ thống quản lí chất lượng chặt chẽ.

Tiêu chuẩn ISO 9001: 2015- là tiêu chuẩn đưa ra các nguyên tắc, nguyên lý và yêu cầu để thiết lập hệ thống quản lý chất lượng trong doanh nghiệp và áp dụng cho tất cả các loại hình doanh nghiệp không phân biệt quy mô hay loại hình sản xuất, kinh doanh hay dịch vụ tiến tới nâng cao và cải tiến chất lượng sản phẩm/dịch vụ.

ISO 9001 đưa ra yêu cầu tổ chức cần chuẩn hóa hoạt động của các công đoạn thành quy trình/hướng dẫn vận hành để đảm bảo mọi vị trí trong tổ chức nắm bắt công việc mình cần triển khai, thực hiện. Theo đó, lãnh đạo của tổ chức cần quyết định lựa chọn, chỉ định một số nhân sự chủ chốt của các bộ phận để tạo thành nhóm nhân sự triển khai xây dựng và áp dụng ISO. Nhờ đó, những nhân sự này nắm rõ công việc, trách nhiệm, quyền hạn của từng người trong bộ phân mình để xây dựng được quy trình/ hướng dẫn cụ thể, phù hợp nhất với từng vị trí công việc.

Tăng sự cạnh tranh cho Công ty

Công ty còn tiến hành đào tạo về nhận thức chung và các yêu cầu của ISO 9001:2015 cho cán bộ nhân viên nhằm nâng cao nhận thức về chất lượng và hệ thống chất lượng để sẵn sàng tham gia vào các hoạt động trong khuôn khổ dự án; Đào tạo, tư vấn và hỗ trợ nhóm thực hiện dự án của công ty (khoảng 5-7 cán bộ) về kỹ thuật xây dựng văn bản hệ thống chất lượng (bao gồm Sổ tay chất lượng, chính sách và mục tiêu chất lượng, các quy trình và hướng dẫn công việc…); Làm việc với các cán bộ được phân công trách nhiệm viết các tài liệu cụ thể nhằm xác định quy trình công việc và nội dung cần phải lập thành văn bản, hướng dẫn chi tiết cách thức văn bản hoá các nội dung cần thiết.


Công ty Que hàn Việt Đức đã xây dựng được một quy trình quản lý hiệu quả nhờ áp dụng tiêu chuẩn ISO 9001.

Với bề dày kinh nghiệm sản xuất và hệ thống đảm bảo chất lượng ISO 9001:2000, sản phẩm của Công ty sản xuất ra luôn có chất lượng ổn định, được sự tín nhiệm cao của khách hàng trong cả nước. Đặc biệt, ban lãnh đạo công ty chủ động triển khai áp dụng công cụ cải tiến năng suất theo 5S, đồng thời hoàn thiện hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015. Nhờ đó công ty đã kiểm soát tốt chất lượng cho 100% sản phẩm đầu ra, đồng thời nâng cao hiệu quả của công tác quản lý rủi ro tại nhà máy.

https://knacert.com.vn/dao-tao-chung-nhan-ce-marking

4.7 Star App Store Review!
Cpl.dev***uke
The Communities are great you rarely see anyone get in to an argument :)
king***ing
Love Love LOVE
Download

Select Collections