Truyện vui các nhóm máu

Nhóm máu của bạn là gì? Một trong câu hỏi thường gặp ở Hàn Quốc. Bạn có thể đọc truyện bằng Tiếng Anh ở đây: http://realcrazyman.blogspot.com/ Hoặc bằng Tiếng Việt tại: http://www.vn-zoom.com/f524/truyen-tranh-vui-tinh-cach-qua-tung-nhom-mau-d-577778.html Tác giả: realcrazyman Trang chủ: www.cyworld.com/realcrazyman

Expat living in Seoul. Love spicy food and Korean drama. Sống và làm việc theo pháp mình :>
Follow
4.7 Star App Store Review!
Cpl.dev***uke
The Communities are great you rarely see anyone get in to an argument :)
king***ing
Love Love LOVE
Download

Select Collections