Thuế tiêu thụ đặc biệt

Thuế tiêu thụ đặc biệt

Luật thuế TTĐB hiện hành được Quốc hội ban hành ngày 14/11/2008 và có hiệu lực từ ngày 01/4/2009 (trừ rượu, bia bắt đầu áp dụng từ ngày 01/01/2010). Theo Luật thuế TTĐB, thuế TTĐB đánh vào hoạt động sản xuất và nhập khẩu 11 loại sản phẩm và 6 loại dịch vụ được coi là xa xỉ hoặc không thiết yếu (liệt kê trong bảng dưới đây).

Nói chung, hàng hoá và dịch vụ chịu thuế TTĐB cũng phải chịu thuế GTGT . Căn cứ tính thuế GTGT là giá bán cộng với thuế TTĐB. Đối với sản phẩm nhập khẩu, thuế GTGT được tính trên trị giá tính thuế cộng với thuế nhập khẩu và thuế TTĐB.

Các mặt hàng sau đây được miễn thuế tiêu thụ đặc biệt:


Hàng hóa sản xuất và xuất khẩu trực tiếp hoặc bán cho các đại lý được ủy quyền để xuất khẩu;

Hàng hóa nhập khẩu bao gồm hàng viện trợ nhân đạo, hàng viện trợ không hoàn lại; đồ dùng cá nhân của tổ chức, cá nhân nước ngoài thuộc diện miễn trừ ngoại giao, đồ dùng cá nhân miễn thuế; hàng hóa trung chuyển, quá cảnh, chuyển khẩu qua biên giới Việt Nam; hàng hóa kinh doanh tạm nhập - tái xuất, tạm xuất - tái nhập trong thời gian miễn thuế; hàng hóa nhập khẩu để bán miễn thuế theo quy định;

Máy bay, du thuyền để bán và vận chuyển hành khách và hàng hóa;

Xe cứu thương, xe ô tô con trên 24 chỗ ngồi; và

Hàng hóa nhập khẩu vào khu vực phi thuế quan, hàng hóa nội địa bán cho khu vực phi thuế quan (trừ ô tô dưới 24 chỗ ngồi).


Hoàn thuế TTĐB

Thuế TTĐB chỉ được đánh một lần đối với mỗi mặt hàng và được hoàn thuế tiêu thụ đặc biệt đối với hàng hóa xuất khẩu theo yêu cầu của người nộp thuế trong một số trường hợp nhất định (ví dụ: hàng hóa tạm nhập, tái xuất).

Trong trường hợp các mặt hàng chịu thuế TTĐB được sản xuất từ các nguyên vật liệu đã nộp thuế TTĐB liên quan thì số thuế TTĐB đã nộp sẽ được khấu trừ khi tính thuế TTĐB cho sản xuất của chúng.

Nguồn: https://sites.google.com/site/ketoanmvb/tin-tuc-ke-toan-thue/thue-tieu-thu-dac-biet

KetoanMVB là một đơn vị chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn kế toán thuế, quyết toán thuế cho công ty, doanh nghiệp tại Hà Nội - uy tín - chất lượng. Visit website us: https://ketoanmvb.com/
Follow
4.7 Star App Store Review!
Cpl.dev***uke
The Communities are great you rarely see anyone get in to an argument :)
king***ing
Love Love LOVE
Download

Select Collections