کاربردهای اکسل


کاربرد اکسلکاربرد اکسل


کاربردهای اکسل:

مدیریت بودجه برای خانواده‌ها یا دارایی کسب و کارها

مدیریت فاکتورها و رسیدها

پیگیری پروژه‌ها، فروشنده‌ها و مشتری‌ها و سوابق سلامت اشخاص

مدیریت برنامه‌ها و تقویم‌ها

ایجاد چک لیست و لیست وظایف

محاسبات مالی، وام، بدهی و گرونامه‌ها

مدیریت اموال

کاربرد اکسل


کاربرد اکسل،


کاربرد اکسلکاربرد اکسلکاربرد اکسلدوره اکسل پیشرفته


https://maktabkhooneh.org/mag/excel-application

Follow
4.7 Star App Store Review!
Cpl.dev***uke
The Communities are great you rarely see anyone get in to an argument :)
king***ing
Love Love LOVE
Download

Select Collections