Phần mềm quản lý Spa Salekit

Phần mềm quản lý Spa Salekit mang lại cho bạn những giải pháp hoàn hảo giúp điều hành, quản lý Spa của bạn phát triển mạnh mẽ, vững chắc, chuyên nghiệp trong dịch vụ. Với các tính năng ưu việt như:

- Quản lý khách hàng: Quản lý thông tin khách hàng, theo dõi lộ trình.

- Quản lý tài chính: Báo cáo doanh thu định kỳ, chính xác.

- Quản lý kho hàng, hàng tồn kho

- Quản lý lịch hẹn: Hỗ trợ đặt lịch với khách hàng

- Quản lý nhân viên

- Hỗ trợ CSKH tự động

Website: https://salekit.vn/spa

Phần mềm quản lý Spa Salekit là giải pháp phần mềm phù hợp nhất, toàn diện nhất để đáp ứng nhu cầu quản lý điều hành của các Spa. Phần mềm có rất nhiều tiện ích, đáp ứng gần như hoàn toàn các yêu cầu khắt khe nhất của khách hàng.
Follow
4.7 Star App Store Review!
Cpl.dev***uke
The Communities are great you rarely see anyone get in to an argument :)
king***ing
Love Love LOVE
Download

Select Collections