Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất thức ăn chăn nuôi: Quy trình, thủ tục xin cấp

Ở nội dung trước, chúng tôi đã chia sẻ với các bạn về điều kiện sản xuất thức ăn chăn nuôi. Trong đó có nhắc tới giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất thức ăn chăn nuôi. Vậy loại giấy này là gì? Vai trò, thủ tục xin cấp và các quy định liên quan đến nó là gì? Hãy tìm hiểu trong bài viết dưới đây!


Cơ quan có thẩm quyền


Đối với thức ăn chăn nuôi bổ sung

Đối với cơ sở sản xuất thức ăn chăn nuôi trên địa bàn (trừ thức ăn bổ sung)

Trong trường hợp cơ sở sản xuất sản xuất đồng thời


Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất thức ăn chăn nuôi


Hồ sơ bao gồm:


- Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất thức ăn chăn nuôi

- Bản thuyết minh điều kiện sản xuất

- Quy trình kiểm soát chất lượng của cơ sở sản xuất

- Bản tóm tắt quy trình sản xuất thức ăn chăn nuôi (nếu cơ sở sản xuất thức ăn truyền thống và nguyên liệu đơn)


Trình tự, thủ tục cấp


B1: Gửi hồ sơ đến cơ quan có thẩm quyền

B2:

2.1

+ Nếu không đạt, yêu cầu hoàn thiện, bổ sung hồ sơ

+ Nếu đạt, lập đoàn đánh giá điều kiện thực tế của cơ sở sản xuất thức ăn chăn nuôi.

2.2 Trong quá trình đánh giá điều kiện thực tế

+ Nếu không đạt, cơ sở sản xuất có 6 tháng để khắc phục và báo cáo kết quả khắc phục đến cơ quan có thẩm quyền để được thẩm định và đánh giá lại.

giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất thức ăn chăn nuôi

Trường hợp từ chối, phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.


Mẫu giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất TACN


Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất thức ăn chăn nuôi


Trường hợp cấp lại:


- Giấy chứng nhận bị mất, hư hỏng;

- Thay đổi thông tin về tổ chức, cá nhân trong Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất thức ăn chăn nuôi.


Hồ sơ:


- Đơn đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất thức ăn chăn nuôi

- Tài liệu chứng minh nội dung thay đổi đối với trường hợp thay đổi thông tin có liên quan đến tổ chức, cá nhân trong Giấy chứng nhận.


Trình tự, thủ tục cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất TACN


- Nộp hồ sơ theo quy định

- Cơ quan có thẩm quyền cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất thức ăn chăn nuôi. Trường hợp từ chối phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.


Thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất thức ăn chăn nuôi


Trường hợp thu hồi:


- Bị tẩy, xóa, sửa chữa nội dung trong Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất thức ăn chăn nuôi;

- Cơ sở không còn đủ điều kiện sản xuất thức ăn chăn nuôi

- Cơ sở có hành vi vi phạm khác mà pháp luật quy định phải thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất thức ăn chăn nuôi.


Hy vọng rằng những thông tin trong bài viết có thể giúp bạn hiểu hơn về giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất TACN cũng như quy trình, thủ tục pháp lý liên quan để sản phẩm có thể lưu hành hợp pháp trên thị trường.

TQC Center for Testing and Quality Certification https://tqc.vn/
Follow
4.7 Star App Store Review!
Cpl.dev***uke
The Communities are great you rarely see anyone get in to an argument :)
king***ing
Love Love LOVE
Download

Select Collections