Giảm thiểu chi phí giải quyết tai nạn đường bộ với ISO 39001

ISO 39001 đã thể hiện trách nhiệm với xã hội, nâng cao uy tín doanh nghiệp, tăng lợi thế cạnh tranh quá trình đấu thầu và giảm chi phí chi trả cho bảo hiểm. Các tổ chức đã áp dụng ISO 39001, và đạt nhiều bước tiến mới.


Công ty TNHH Thương mại Hoàng Châu

Hoạt động trên lĩnh vực cung cấp dịch vụ bốc xếp, giao nhận và lưu kho hàng hóa.


Bốc xếp hàng hóa tại công ty TNHH Thương mại Hoàng Châu.

Do dịch bệnh covid-19 diễn biến lâu dài, phức tạp dẫn đến số lượng đơn hàng về cảng suy giảm, mặt hàng kho bãi và giao thông nội bộ cảng bị cắt giảm và hiện trạng phương tiện có niên hạn lâu năm bắt buộc thay thế đàn làm tăng chi phí đầu tư.

Quá trình đào tạo nhận thức cho Hoàng Châu

Nhận biết được tình hình Công ty đã nhận được sự hỗ trợ hiệu quả từ xây dựng hệ thống tài liệu, đào tạo nhận thức chung về tiêu chuẩn ISO 39001, đào tạo chuyên gia đánh giá nội bộ... của đơn vị tư vấn. Áp dụng loại hình cung cấp dịch vụ chỉ tập trung vào vận tải hàng hóa trong nội bộ cảng. Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp Việt Nam đến nay.

Công ty Hoàng Châu bắt đầu được đào tạo kiến thức chung, xây dựng hệ thống và áp dụng thực tế từ tháng 5/2002, phạm vi áp dụng vận tải hàng hóa trong nội bộ cảng. Và đã được chứng nhận vào tháng 3/2021 vừa rồi.


Hệ thống quản lí an toàn đường bộ nhờ ISO 39001 có cấu trúc cấp cao giống với tiêu chuẩn ISO 9001:2015


Giải quyết dễ dàng và thuận lợi hơn cho những trường hợp khó khăn trước đây

Đặc thù của hoạt động vận tải hành khách đường bộ là chi phí đầu tư và duy trì lớn, lợi nhuận thấp; khách hàng luôn mong muốn một dịch vụ chuyên nghiệp và rẻ nhất; thị trường kinh doanh vận tải cạnh tranh khốc liệt và nhân lực bị ảnh hưởng do các tác động từ môi trường bên ngoài.

Trước những khó khăn đó, Công ty Hoàng Châu đã áp dụng ISO 39001:2012 và nhận được sự hỗ trợ hiệu quả từ đơn vị tư vấn. Công ty đã thành công áp dụng: cơ cấu tổ chức tinh gọn, quy mô nhỏ, dễ kiểm soát, nguồn khách hàng ổn định; đội ngũ nhân viên, lái xe đều quyết tâm thực hiện và nắm bắt tốt chủ trương, định hướng; Nguồn lực, hạ tầng cơ sở cơ bản đảm bảo yêu cầu và triển khai áp dụng tốt.

Nâng cao ý thức tham gia giao thông, điều hành linh hoạt hơn và gia tăng uy tín, hiệu quả kinh doanh; Cải tiến hoạt động quản lý, điều hành có hệ thống, ứng dụng công nghệ để giám sát lịch trình, nhật ký vận hành, ghi nhận sự cố thiết bị chặt chẽ, có các giải pháp, chiến lược phù hợp; phương tiện được tăng cường bảo trì, bảo dưỡng theo kế hoạch, đảm bảo luôn ổn định, an toàn khi vận hành, từ đó giảm thiểu chi phí sửa chữa, khắc phục, thay thế…

Bước chuyển đổi rõ rệt sau khi áp dụng tiêu chuẩn

Nhờ áp dụng ISO 39001 công ty Hoàng Châu nhận diện được rủi ro và cơ hội, các yếu tố ảnh hưởng để có biện pháp đối sách kịp thời và hiệu quả, đồng thời nâng cao kiến thức. Điều hành hiệu quả hơn, lựa chọn cung đường di chuyển linh hoạt và cung cấp các dịch vụ tốt hơn, chất lượng, ổn định, hiệu quả, an toàn và gia tăng uy tí, hiệu quả kinh doanh.

ISO 39001 giải quyết một trong những rủi ro liên quan đến mất an toàn lao động của tổ chức, giảm thiểu chi phí giải quyết tai nạn và sự cố giao thông đường bộ; giảm thiểu số ngày làm việc bị mất do tai nạn và sự cố giao thông đường bộ.

Bên cạnh đó, việc áp dụng ISO 39001 giúp tận dụng tối đa các nguồn lực sẵn có để đạt được mục tiêu kiểm soát rủi ro trên đường, đóng góp vào việc lập kế hoạch, thiết kế, vận hành và sử dụng hệ thống giao thông đường bộ tốt hơn; thúc đẩy tổ chức nỗ lực cải thiện hình ảnh, tăng cường kết quả kinh doanh.

CHỨNG NHẬN FSC/COC

4.7 Star App Store Review!
Cpl.dev***uke
The Communities are great you rarely see anyone get in to an argument :)
king***ing
Love Love LOVE
Download

Select Collections