Xuân Mạnh - Nghệ nhân khắc tượng đá đẹp

Nghệ nhân Xuân Mạnh chuyên điêu khắc tượng đá đẹp, tượng phật bằng đá tự nhiên cao cấp, với kinh nghiệm từ ông cha truyền lại và hoa tay đã trạm khắc lên những bức tượng đá để đời.

Nghệ nhân Xuân Mạnh còn cung cấp sản phẩm bằng đá mỹ nghệ tự nhiên cao cấp.

https://tuongdadep.vn/

Địa chỉ : Xóm 5 Thôn Bình Khang, xã Khánh Thượng, huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình

https://goo.gl/maps/PhJt6f7gi69gmCr66

Số điện thoại : 0968.005.662

#tuongdadep, #tuongphatbangda, #tuongphatquanam, #tuongphatquanambangda, #tuongdamynghe

https://play.eslgaming.com/player/16697050/https://www.reddit.com/user/tuongdadep/comments/me9086/xu%C3%A2n_m%E1%BA%A1nh_ngh%E1%BB%87_nh%C3%A2n_kh%E1%BA%AFc_t%C6%B0%E1%BB%A3ng_%C4%91%C3%A1_%C4%91%E1%BA%B9p/https://www.faceit.com/en/players/tuongdadephttps://500px.com/p/socialtuongdadephttps://www.myminifactory.com/users/tuongdadephttps://reedsy.com/discovery/user/xuan-m-nh-ngh-nhan-kh-c-t-ng-da-d-p

4.7 Star App Store Review!
Cpl.dev***uke
The Communities are great you rarely see anyone get in to an argument :)
king***ing
Love Love LOVE
Download

Select Collections