Trắc nghiệm đánh giá sự phát triển tâm lý - vận động của trẻ từ 0-6 tuổi (Test Denver II)

Lịch sử hình thành

Test Denver II

Năm 1967, bài test được áp dụng lần đầu tiên bởi các chuyên gia sức khỏe nhằm phát hiện các vấn đề về phát triển ở trẻ nhỏ với 105 tiêu chí (items). Tới năm 1990, bài test hoàn thiện hơn với 125 items và được chuẩn hóa trên 20 quốc gia, áp dụng cho hơn 50 triệu trẻ em trên thế giới.


Viện Hàn lâm Nhi Hoa Kỳ

Bài test Denver II phù hợp với các phòng khám nhi, khoa nhi các bệnh viện và trong các chương trình giáo dục từ sớm cho trẻ.

Follow
4.7 Star App Store Review!
Cpl.dev***uke
The Communities are great you rarely see anyone get in to an argument :)
king***ing
Love Love LOVE
Download

Select Collections