Tiêu chuẩn ISO 20784 phân tích cảm quan sản phẩm

Giải pháp giúp các nhà sản xuất biết được chất lượng cảm quan của sản phẩm mới do mình tạo ra đối với người tiêu dùng, cơ sở giúp tiết giảm chi phí sản xuất một cách hiệu quả. Tiêu chuẩn ISO 20784 ra đời chứng minh các thông điệp về cảm quan trên sản phẩm.


Hiện này các chiêu thức quảng cáo với đủ các cảm nhận như nhìn, nếm, ngửi,... còn có cả tưởng tượng ra. Tuy nhiên với số lượng ngày càng tăng của các sản phẩm, cùng với sự sáng tạo trong chiến lược quảng cáo. Liệu có cơ sở khoa học cho những thông điệp quảng cáo như vậy? Đó là lý do mà một tiêu chuẩn mới về phân tích cảm quan của người tiêu dùng đến sản phẩm vừa được công bố.


Chứng nhận ISO 22000:2018


Các hình thức quảng cáo sản phẩm phổ biến.

Nguyên tắc cơ bản của việc đánh giá cảm quan


ISO 20784, Phân tích cảm quan – Những khuyến nghị để giải thích cho các thông điệp liên quan đến sản phẩm bằng các nghiên cứu cảm quan hoặc nghiên cứu người tiêu dùng, nhằm hướng dẫn các nhà nghiên cứu và chuyên gia phân tích cảm quan chịu trách nhiệm giải thích cho các thông điệp mà nhà sản xuất sử dụng để phân biệt sản phẩm của họ. Tiêu chuẩn này sẽ giúp các nhà khoa học thiết kế các thử nghiệm có thể hỗ trợ đầy đủ cho các thông điệp về các thuộc tính hoặc hiệu suất của sản phẩm của họ.


ISO 20784: Tiêu chuẩn về thông điệp cảm quan trên các sản phẩm


Đánh giá cảm quan đưa ra những nguyên tắc hướng dẫn việc chuẩn bị và phục vụ mẫu trong những điều kiện có kiểm soát để tối thiểu hóa các yếu tố gây sai lệch, giúp kích thích tốt nhất cho đánh giá. Trong đó, phân tích dữ liệu- công đoạn thứ 3 trong đánh giá cảm quan, là phần then chốt. Hiện đánh giá cảm quan là một môn khoa học đang được nhiểu quan tâm tại Việt Nam. Đã có nhiều tài liệu, sách, giáo trình ở Việt Nam về cảm quan.

Tiêu chuẩn này được thiết kế với mục đích hướng tới người tiêu dùng. Đảm bảo rằng các thông điệp về sản phẩm được hỗ trợ bởi dữ liệu cứng, việc kiểm tra, thu nhập và phân tích dữ liệu dựa trên các nguyên tắc khoa học đúng đắn. Ngoài ra, tiêu chuẩn này sẽ giúp bảo vệ người tiêu dùng khỏi những tuyên bố có khả năng gây hiểu lầm và không có căn cứ”.


Áp dụng phổ biến trong thực tiễn


ISO 20784 thiết lập các phân loại và cung cấp các ví dụ. Nó cũng nêu bật các vấn đề cụ thể liên quan đến các thử nghiệm được sử dụng và bao gồm các nghiên cứu điển hình và tài liệu tham khảo thư mục. Tiêu chuẩn này được công bố bởi tiểu ban SC 12 , Phân tích cảm quan, thuộc ban kỹ thuật ISO / TC 34, Sản phẩm thực phẩm. Ban thư ký cho ISO / TC 34 / SC 12 được cung cấp bởi IRAM, thành viên ISO của Argentina.


Ứng dụng cảm quan trong phát triển sản phẩm cũng được như giới thiệu trong buổi báo cáo. Ví dụ như “ứng dụng đánh giá cảm quan trong nghiên cứu thị hiếu người tiêu dùng”, “một số nghiên cứu thực tế về đánh giá cảm quan trọng phát triển sản phẩm mới tại các đơn vị: Nghiên cứu làm trên fillet cá tra/ baba,..” Kết quả cho thấy tồn tại các nhóm người tiêu dùng khác nhau tương ứng với từng nhóm sản phẩm và luôn là trung tâm khi phát triển sản phẩm.


https://knacert.com.vn/blogs/tin-tuc/tu-van-iso-220002018-he-thong-quan-ly-an-toan-thuc-pham

4.7 Star App Store Review!
Cpl.dev***uke
The Communities are great you rarely see anyone get in to an argument :)
king***ing
Love Love LOVE
Download

Select Collections