Muốn mua lại công ty TNHH thì cần những bước nào?

loại hình công ty

Bước 1: Kiểm tra thông tin công ty

Tổ chức, cá nhân mua lại công ty TNHH trước khi mua cần kiểm tra thông tin của công ty, cụ thể:

Thông tin về tình trạng hoạt động của công ty;

Tình trạng sử dụng người lao động, bảo hiểm của người lao động;

Thông tin về thuế: Kiểm tra tình hình sử dụng hóa đơn, hóa đơn đầu vào, đầu ra, doanh thu công ty trong quá trình hoạt động , báo cáo tài chính và các chứng từ kế toán khác…;

Nghĩa vụ thuế của công ty: Kiểm tra việc hoàn thành nghĩa vụ thuế, báo cáo thuế, các khoản nợ thuế (nếu có), tình hình quyết toán thuế của công ty.

Lưu ý:

Bước 2: Chuyển nhượng vốn góp

Bản chất của việc mua lại công ty là chuyển nhượng vốn góp và chuyển quyền quản lý công ty. Việc chuyển nhượng vốn góp được ký kết thông qua hợp đồng chuyển nhượng vốn giữa cá nhân, tổ chức chuyển nhượng và cá nhân, tổ chức nhận chuyển nhượng. Quá trình chuyển nhượng vốn góp thương nhân cần lưu ý các nội dung sau:

Nghĩa vụ thuế của tổ chức, cá nhân chuyển nhượng vốn

Đối với cá nhân phải thực hiện nghĩa vụ kê khai thuế thu nhập cá nhân dù phát sinh hay không phát sinh thu nhập tính thuế với cách tính thuế như sau:

Thuế thu nhập cá nhân phải nộp = Thu nhập tính thuế x Thuế suất 20%

Thu nhập tính thuế = Giá chuyển nhượng – Giá mua của phần vốn góp

Lưu ý:

Đối với tổ chức là pháp nhân khoản thu từ hoạt động chuyển nhượng vốn sẽ được tính vào thuế thu nhập doanh nghiệp và doanh nghiệp có nghĩa vụ kê khai vào tờ khai tạm tính theo quý và quyết toán theo năm.

Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân nhận chuyển nhượng vốn

Tổ chức, cá nhân nhận chuyển nhượng chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi số vốn nhận chuyển nhượng;

Tổ chức, cá nhân nhận chuyển nhượng có các quyền và nghĩa vụ đối với công ty tương ứng với phần vốn góp từ thời điểm thông tin của họ được ghi đầy đủ vào sổ đăng ký thành viên.

Sổ đăng ký thành viên phải có các nội dung chủ yếu sau đây:

Tên, mã số doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính của công ty;

Họ, tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác đối với thành viên là cá nhân; tên, số quyết định thành lập hoặc mã số doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính đối với thành viên là tổ chức;

Phần vốn góp, giá trị vốn đã góp, thời điểm góp vốn, loại tài sản góp vốn, số lượng, giá trị của từng loại tài sản góp vốn của từng thành viên;

Chữ ký của thành viên là cá nhân hoặc của người đại diện theo pháp luật của thành viên là tổ chức;

Số và ngày cấp giấy chứng nhận phần vốn góp của từng thành viên.

Bước 3: Thực hiện thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh, kê khai thuế thu nhập cá nhân


Cung cấp thông tin và chuẩn bị tài liệu

Quý khách hàng chỉ cần chuẩn bị bản sao công chứng Chứng minh nhân dân, Căn cước công dân, Hộ chiếu của cá nhân nhận chuyển nhượng. Bản sao công chứng Đăng ký kinh doanh đối với pháp nhân nhận chuyển nhượng và giấy tờ chứng thực cá nhân đối với người đại diện quản lý phần vốn góp của pháp nhân đó.

Thông tin số vốn góp nhận chuyển nhượng: chiếm bao nhiêu phần trăm trong tổng số vốn điều lệ của công ty; giá trị chuyển nhượng.

Soạn thảo hồ sơ thay đổi đăng ký kinh doanh

công ty TNHH

Hồ sơ khai thuế gồm:

Tờ khai thuế thu nhập cá nhân;

Hợp đồng chuyển nhượng vốn góp;

Biên bản thanh lý hợp đồng chuyển nhượng;

Văn bản ủy quyền cho người nộp hồ sơ khai thuế: Trường hợp chủ sở hữu ủy quyền cho công ty đi nộp hồ sơ.

Chứng từ liên quan đến việc chuyển nhượng vốn góp: phiếu thu, chi tiền, sổ hạch toán tài khoản 411,111…

Giấy giới thiệu.

Hồ sơ thay đổi đăng ký kinh doanh

Quyết định của chủ sở hữu đối với công ty TNHH 1 thành viên, quyết định Hội đồng thành viên đối với công ty TNHH 2 thành viên trở lên;

Biên bản họp Hội đồng thành viên đối với công ty TNHH 2 thành viên trở lên;

Hợp đồng chuyển nhượng vốn góp;

Biên bản thanh lý hợp đồng chuyển nhượng;

Thông báo thay đổi đăng ký kinh doanh;

Văn bản ủy quyền cho người đại diện quản lý phần vốn góp: Trong trường hợp chủ sở hữu mới là pháp nhân;

Văn bản ủy quyền cho Bravolaw để nộp hồ sơ thay đổi;

Văn bản pháp lý liên quan khác.

Nộp hồ sơ và lệ phí công bố thông tin doanh nghiệp

thay đổi đăng ký kinh doanh

Doanh nghiệp nộp lệ phí công bố thông tin đăng ký doanh nghiệp theo quy định của pháp luật: 100.000 đồng/ lần

Hồ sơ kê khai thuế sẽ nộp tại Chi cục Thuế nơi doanh nghiệp đặt trụ sở trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày ký hợp đồng chuyển nhượng vốn góp.

Cá nhân chuyển nhượng nộp thuế TNCN (nếu có).

Bước 4: Hoàn thành thủ tục

Quý khách hàng sử dụng dịch vụ của Bravolaw sẽ nhận được kết quả trong thời gian 05-08 ngày làm việc đối với thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh, 10-15 ngày làm việc đối với thủ tục kê khai thuế thu nhập cá nhân.

Luật Bravolaw luôn sẵn sàng đồng hành, hỗ trợ thủ tục mua lại công ty TNHH. Mọi khó khăn, vướng mắc Quý khách hàng vui lòng liên hệ qua Hotline: 1900.6296 hoặc gửi email để được chúng tôi hỗ trợ nhanh nhất và kịp thời nhất!

Cards you may also be interested in
Covid-19 Impact On Debt Collection in UAE
drhassanelhais
3
1
0
Vốn điều lệ của Công ty TNHH 2 thành viên?
Thanhlapcongty2
2
0
0
What Type of questions will be asked at a Spouse Visa Interview?
immigration
3
0
0
Steve Maraboli Quotes
bukrate
5
0
1
How Do Schools Respond to Migrant Children?
eblogging
7
0
1
Plastic Dispensing Bottles Market Evolving Opportunities with Innovative Ideas by Key Players|2027
swati06
2
0
0
Oscar Wilde Quotes
bukrate
5
0
1
The Law Protecting Consumers in UAE
drhassanelhais
2
1
0
Finding the Right Personal Accident Lawyer
doinjurylaw
2
0
0
Market Analysis and Insights: Asia-Pacific Seaweed Extracts Biostimulant Market Seaweed extracts biostimulant market is expected to gain market growth in the forecast period of 2020 to 2027. Data Bridge Market Research analyses that the market is growing with the CAGR of 12.3% in the forecast period of 2020 to 2027 and expected to reach USD 371.32 million by 2027 from USD 148.00 million in 2019. Rising population in Asia-Pacific region is increasing the need of food production per acre. Regular product launches in seaweed extracts biostimulant have enabled providers to increase product range with different applications. New developments have also increased functionality and ease of use of the products. This factor will in turn increase the customer base for the companies. This Seaweed Extracts Biostimulant Market report provides details of market share, new developments, and product pipeline analysis, impact of domestic and localised market players, analyses opportunities in terms of emerging revenue pockets, changes in market regulations, product approvals, strategic decisions, product launches, geographical expansions, and technological innovations in the market. To understand the analysis and the market scenario contact us for an Analyst Brief, our team will help you create a revenue impact solution to achieve your desired goal. Get Exclusive PDF Sample Copy @ https://www.databridgemarketresearch.com/request-a-sample/?dbmr=asia-pacific-seaweed-extracts-biostimulant-market Seaweed Extracts Biostimulant Market Country Level Analysis Seaweed extracts biostimulant market is analysed and market size information is provided by country, species, crop type, application method, form, end user and distribution channel as referenced above. The countries covered in Asia-Pacific seaweed extracts biostimulant market report are China, India, Australia, Japan, South Korea, Singapore, Malaysia, Thailand, Indonesia, Philippines and Rest of Asia-Pacific. China is dominating the market as the production of seaweed extracts biostimulant is more in the region as most of the food and beverage manufacturers are inclining towards utilization of seaweed extracts biostimulant to boost their production. The country section of seaweed extracts biostimulant market report also provides individual market impacting factors and changes in regulation in the market domestically that impacts the current and future trends of the market. Data points such as new sales, replacement sales, country demographics, regulatory acts and import-export tariffs are some of the major pointers used to forecast the market scenario for individual countries. Also, presence and availability of global brands and their challenges faced due to large or scarce competition from local and domestic brands, impact of sales channels are considered while providing forecast analysis of the country data. Know more about this https://www.databridgemarketresearch.com/reports/asia-pacific-seaweed-extracts-biostimulant-market Asia-Pacific Seaweed Extracts Biostimulant Market Scope and Market Size Asia-Pacific Seaweed extracts biostimulant market is segmented on the basis of species, crop type, application method, form, end users and distribution channel. The growth among segments helps you analyse niche pockets of growth and strategies to approach the market and determine your core application areas and the difference in your target markets. · Based on species, Asia-Pacific seaweed extracts biostimulant market is segmented into brown algae, red algae and green algae. Brown algae are dominating the segment as the brown algae provides ideal solution for plant stimulation with containing ample nutrients, minerals and micronutrients required for the growth of plants. · Based on crop type, the market is segmented into fruits & vegetables, cereals & grains, turf & ornamentals, oilseeds & pulses, and other crops. Fruits and vegetables segment is dominating the market as the increasing purchasing power and widespread urbanization and in the developing countries in Asia-Pacific region increases the demand for organic fruits and vegetables. · Based on application method, the market is segmented into foliar treatment, soil treatment, and seed treatment. Foliar treatment segment is dominating the segment as the farmers prefer foliar treatment for easy absorption of nutrients and micronutrients present in the seaweed extracts biostimulant through plants. · Based on form, the market is segmented into liquid and dry. Liquid segment is dominating the Asia-Pacific seaweed extracts biostimulant market as the liquid form of seaweed extracts biostimulant can be easily absorbed by soil, which provides better stimulation to roots development. · Based on end user, the market is segmented into farmers, related industries, research institutes and others. Farmers segment is dominating the Asia-Pacific seaweed extracts biostimulant market as the growing population in Asia-Pacific region demands more production of food. Thus the farmers are keen towards obtaining more yields per acre. · Based on distribution channel, the market is segmented into direct and indirect. Direct segment is dominating the market because large scale farming as well as related industries needs high amount of stimulating products for high productivity of agricultural products so they directly contact with biostimulant manufacturing companies and hence it takes higher share. Access to Report @ https://www.databridgemarketresearch.com/checkout/buy/singleuser/asia-pacific-seaweed-extracts-biostimulant-market Competitive Landscape and Seaweed Extracts Biostimulant Market Share Analysis Seaweed extracts biostimulant market competitive landscape provides details by competitor. Details included are company overview, company financials, revenue generated, market potential, investment in research and development, new market initiatives, global presence, production sites and facilities, company strengths and weaknesses, product launch, product trials pipelines, product approvals, patents. The above data points provided are only related to the companies’ focus related to seaweed extracts biostimulant market. The major players covered in the report are Algea, BioAtlantis, AGRIGES, West Coast Marine Bio-Processing, Corp., Biovert S.L., L.Gobbi Srl unipersonale, Ilex EnviroSciences Limited, VALAGRO S.P.A, Koppert Biological Systems, Haifa Group, ACADIAN SEAPLANTS LIMITED, ATLÁNTICA AGRICOLA, Biostadt India Limited, Trade Corporation International, Agroenzymas, Micromix, UPL, OMEX, Brandt Consolidated, Inc., FMC Corporation and others among other domestic and global players. Seaweed extracts biostimulant market share data is available for Asia-Pacific, North America, Europe, Middle East and Africa and South America separately. DBMR analysts understand competitive strengths and provide competitive analysis for each competitor separately. Request for Detailed TOC @ https://www.databridgemarketresearch.com/toc/?dbmr=asia-pacific-seaweed-extracts-biostimulant-market Customization Available: Asia-Pacific Seaweed Extracts Biostimulant Market Data Bridge Market Research is a leader in advanced formative research. We take pride in servicing our existing and new customers with data and analysis that match and suits their goal. The report can be customised to include price trend analysis of target brands understanding the market for additional countries (ask for the list of countries), clinical trial results data, literature review, refurbished market and product base analysis. Market analysis of target competitors can be analysed from technology-based analysis to market portfolio strategies. We can add as many competitors that you require data about in the format and data style you are looking for. Our team of analysts can also provide you data in crude raw excel files pivot tables (Factbook) or can assist you in creating presentations from the data sets available in the report. Browse Trending Related Reports @ · Poultry Probiotic Ingredients Market · Oryzanol Market · Low-Carb Diet Market · Organic Fruits & Vegetables Market · Citrate & Citrate Salts Market About Data Bridge Market Research: Data Bridge Market Research set forth itself as an unconventional and neoteric Market research and consulting firm with unparalleled level of resilience and integrated approaches. We are determined to unearth the best market opportunities and foster efficient information for your business to thrive in the market Contact: Data Bridge Market Research Tel: +1-888-387-2818 Email: Sopan.gedam@databridgemarketresearch.com
priya06
4
0
0
Herbal Supplements Market Trends, Business Overview, Challenges, Opportunities and Forecast to 2027
swati06
2
0
0
Guillain-Barré Syndrome (GBS) Market Report 2021 with Industry Positioning of Key Vendors & COVID-19 Impact Analysis to 2026
durgeshdbmr
2
0
0
Costs of Hiring the Business law attorney Orange County California
e3EmoN
2
0
0
Martin Luther King Jr Quotes
bukrate
5
0
1
Выход на пенсию в Израиле
fabiosanews
2
0
0
Law Essay Tips: 5 Tips on Writing an Effective Essay
stephenhawking
6
2
0
Optical Waveguide Display Market Business Strategies by Leading Industry Players Forecast to 2027
priya06
4
0
0
Insurance Services - Save 74% Staffing Cost
jenniferlewis
3
0
0
Unable To Perform Business Activity Due To Covid-19- Can You Claim Reduction In Rent?
drhassanelhais
2
1
0
Laurell K. Hamilton Quotes
bukrate
4
0
1
4.7 Star App Store Review!
Cpl.dev***uke
The Communities are great you rarely see anyone get in to an argument :)
king***ing
Love Love LOVE
Download

Select Collections