Vinpearl hỗ trợ du khách ảnh hưởng của Covid ntn

Trước tình hình dịch Covid diễn biến hết sức phức tạp, Vinpearl đã có động thái đưa ra chính sách hỗ trợ những du khách ảnh hưởng trực tiếp từ dịch. Thông tin chi tiết về chính sách được viết chi tiết trong bài viết: https://elitetour.com.vn/thien-duong-nghi-duong/%E2%80%8Bchinh-sach-ho-tro-khach-hang-cua-vinpearl-giai-doan-dich-thang-5-2021

#datphongvinpearlphuquoc

#chinhsachhotrocovidvinpearl

Follow
4.7 Star App Store Review!
Cpl.dev***uke
The Communities are great you rarely see anyone get in to an argument :)
king***ing
Love Love LOVE
Download

Select Collections