Dich vu cap chung chi nang luc thiet ke

Viện QLXD tư vấn dịch vụ cấpchứng chỉ năng lực thiết kế – Thẩm tra thiết kế công trình xây dựng của Bộ Xây Dựng, Sở Xây Dựng theo nghị định 100/2018/NĐ-CP nhanh chóng, uy tín trên toàn lãnh thổ Việt Nam. Tìm hiểu chi tiết về hồ sơ và thủ tục cấp chứng chỉ năng lực của tổ chức thiết kế trong bài viết dưới đây nhé.

Chứng Chỉ Năng Lực Thiết Kế Hạng 1,2,3

Chứng chỉ năng lực thiết kế – thẩm tra thiết kế công trình xây dựng là bản đánh giá vắn tắt của Bộ Xây Dựng, Sở Xây dựng cấp cho các tổ chức, cơ quan, doanh nghiệp tham gia các hoạt động thiết kế công trình, thẩm tra thiết kế công trình khi có đủ điều kiện, năng lực và quyền hạn.

Thiết kế công trình và thẩm tra thiết kế xây dựng là hoạt động, bộ phận không thể thiếu trong lĩnh vực xây dựng. Như chúng ta đã biết, trước khi tiến hành thi công công trình xây dựng, bạn cần có các bản vẽ thiết kế và tiến hành thẩm tra thiết kế xây dựng để tiết kiệm tối đa chi phí đầu tư và đưa ra các giải pháp tối ưu trong quá trình thi công xây dựng.

0968.181.518

Căn Cứ Pháp Lý

Căn cứ Nghị Định 100/2018/NĐ-CP mới nhất của chính phủ hướng dẫn sửa đổi cập nhật quy định đối với tổ chức hoạt động xây dựng.

Căn cứ chương IV mục 2 nghị định 59/2015/NĐ-CP quy định điều kiện năng lực hoạt động xây dựng của các tổ chức xây dựng.

Căn cứ điều 1 nghị định 42/2017/NĐ-CP sửa đổi bổ sung một số điều trong nghị định 59/2015/NĐ-CP.

Căn cứ thông tư 03/2106/TT-BXD hướng dẫn phân cấp công trình thiết kế.

Căn cứ thông tư 08/2018/TT-BXD hướng dẫn cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng cho tổ chức thiết kế.

Viện QLXD


Cơ Quan Thẩm Quyền Cấp Chứng Chỉ

Chứng chỉ năng lực thiết kế hạng I do cơ quan có thẩm quyền thuộc Bộ Xây Dựng cấp.

Chứng chỉ năng lực của tổ chức thiết kế hạng II và III do Sở Xây Dựng cấp.

Chứng chỉ năng lực tổ chức thiết kế hạng 1, 2 và 3 có giá trị 10 năm trên toàn quốc.

Chứng Chỉ Năng Lực Của Tổ Chức Thiết Kế – Thẩm Tra Thiết Kế Gồm Các Lĩnh Vực

Chứng chỉ năng lực của tổ chức thiết kế bao gồm các lĩnh vực sau:

Thiết kế kiến trúc công trình.

Thiết kế xây dựng công trình dân dụng, công trình công nghiệp.

Thiết kế cơ – điện công trình.

Thiết kế cấp – thoát nước công trình.

Thiết kế công trình giao thông (cầu, đường, hầm, cảng), công trình hạ tầng kỹ thuật.

Thiết kế công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn.

Phạm Vi Hoạt Động

Chứng chỉ năng lực thiết kế hạng 1: Được tham gia thiết kế và thẩm tra thiết kế công trình cùng loại các cấp.

Chứng chỉ năng lực thiết kế hạng 2: Được tham gia thiết kế và thẩm tra thiết kế công trình cùng loại cấp II trở xuống.

Chứng chỉ năng lực thiết kế hạng 3: Được tham gia thiết kế và thẩm tra thiết kế công trình cùng loại cấp III trở xuống.

Điều Kiện Cấp Chứng Chỉ

Các cơ quan, tổ chức, công ty, doanh nghiệp muốn tham gia các hoạt động trong lĩnh vực thiết kế, thẩm tra thiết kế công trình xây dựng cần đáp ứng các điều kiện sau:

Có đủ điều kiện, năng lực hoạt động thiết kế, thẩm tra thiết kế công trình xây dựng.

Các cá nhân đảm nhiệm chức vụ chủ nhiệm thiết kế, chủ trì thiết kế phải có năng lực hành nghề thiết kế xây dựng và phải có chứng chỉ năng lực thiết kế phù hợp với các loại, cấp công trình xây dựng.

Ngoài ra, cần đáp ứng các điều kiện của từng hạng công trình như sau:

Công trình Hạng I:

Cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp có ít nhất 10 (mười) người có chứng chỉ thiết kế hạng I phù hợp với loại công trình muốn đăng ký chứng chỉ.

Có ít nhất 15 (mười lăm) người có lĩnh vực chuyên môn, nghiệp vụ thuộc hệ thống quản lý chất lượng của tổ chức, công ty, doanh nghiệp thiết kế xây dựng công trình phù hợp với loại công trình muốn đăng ký cấp chứng chỉ.

Đã tham gia thiết kế, thẩm tra thiết kế ít nhất 1 công trình cấp I hoặc 2 công trình cấp II cùng loại công trình đăng ký chứng chỉ.


Công trình Hạng II:

Cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp có ít nhất 10 (mười) người có chứng chỉ thiết kế hạng II phù hợp với loại công trình đăng ký chứng chỉ.

Có ít nhất 10 (mười) người thuộc hệ thống quản lý chất lượng của tổ chức, công ty, doanh nghiệp thiết kế xây dựng công trình có lĩnh vực chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp với loại công trình đăng ký cấp chứng chỉ.

Đã tham gia thiết kế, thẩm tra thiết kế ít nhất 1 (một) công trình cấp II hoặc 2 công trình cấp III cùng loại công trình đăng ký chứng chỉ.


Công trình Hạng III:

Cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp có ít nhất 5 (năm) người có chứng chỉ thiết kế hạng III phù hợp với loại công trình đăng ký chứng chỉ.

Có ít nhất 5 (năm) người thuộc hệ thống quản lý chất lượng của tổ chức, công ty, doanh nghiệp thiết kế xây dựng công trình có chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp với phù hợp với loại công trình đăng ký cấp chứng chỉ.


Hồ Sơ Xin Cấp Chứng Chỉ Năng Lực Của Tổ Chức Thiết Kế Công Trình

Đơn đề nghị cấp chứng chỉ năng lực thiết kế của tổ chức theo mẫu V nghị định 100/2018/NĐ-CP.

Bản scan giấy chứng nhận bản gốc đăng ký doanh nghiệp hoặc quyết định thành lập tổ chức.

Bản scan danh sách các thành viên chủ chốt, nhân viên có liên quan, kèm theo văn bằng, chứng chỉ hành nghề thiết kế, của các cá nhân, hợp đồng lao động của các thành viên chủ chốt trong công ty, tổ chức.

Bản scan hợp đồng kinh tế lĩnh vực thiết kế bản gốc của các công trình đã thực hiện. (Chỉ áp dụng đối với các doanh nghiệp, công ty xin năng lực thiết kế hạng 1, hạng 2).

Bản kê khai kinh nghiệm của các cá nhân chủ chốt theo mẫu phụ lục VI nghị định 100/2018.

Mẫu Chứng Chỉ Của Tổ Chức Thiết Kế – Thẩm Tra Thiết Kế Công TrìnhChứng chỉ năng lực của tổ chức thiết kế0968.181.518

Nguồn bài viết: https://vienquanlyxaydung.edu.vn/chung-chi-nang-luc-cua-to-chuc-thiet-ke

https://vienquanlyxaydung.edu.vn - Tư vấn và Đào tạo [ Cấp chứng chỉ xây dựng ] Toàn quốc. Là đơn vị Uy Tín và Chuyên Nghiệp nhất Việt Nam
Follow
4.7 Star App Store Review!
Cpl.dev***uke
The Communities are great you rarely see anyone get in to an argument :)
king***ing
Love Love LOVE
Download

Select Collections