Khắc phục tình trạng học lực kém của con hiệu quả

học lực kém


Bất kể làm điều gì cũng phải đi từng bước, muốn nâng cao thành tích học tập thì bước đầu tiên bạn phải đặt mục tiêu.

Cha mẹ có thể mong muốn cùng con đặt ra mục tiêu cho kỳ thi tiếp theo, liệt kê kế hoạch và thực hiện chi tiết. Sau đó cho con luyện tập từng thứ một. Có mục tiêu, đứa trẻ sẽ có định hướng để tiến về phía trước.


Phương pháp quản lý theo mục tiêu phải nắm được 5 điểm sau:

Các mục tiêu đặt ra, đo lường và thời gian phải cụ thể

Mục tiêu cần cụ thể và đếm được, không nên chung chung, cần xác định chính xác thời gian để đạt được mục tiêu.

Ví dụ: Bạn có thể đặt mục tiêu điểm cho từng môn học trong kỳ thi cuối kỳ.

khả năng học tập của trẻ


mắt xích yếu


https://wikicabinet.com/khac-phuc-tinh-trang-hoc-luc-kem-cua-con-hieu-qua/

Hi everybody! I am a Founder at Wiki Cabinet Media Vietnam. We specialize in comunication development. We supply quality website and services. Our site www.wikicabinet.com.
Follow
4.7 Star App Store Review!
Cpl.dev***uke
The Communities are great you rarely see anyone get in to an argument :)
king***ing
Love Love LOVE
Download

Select Collections