Nữ sinh 15 năm đến trường bằng 1 chân: Thử thách sẽ không bao giờ hết, phải tìm cách vượt qua nó


'Chưa bao giờ mình suy nghĩ đến việc bỏ cuộc trước khó khăn cả. Khó khăn là thử thách cuộc sống của bản thân. Thử thách tương lai còn dài, phải tìm cách vượt qua, Không thể bỏ cuộc'.

Xem thêm: https://hocsinh365.vn/tin-tuc/nu-sinh-15-nam-den-truong-bang-391-chan-39-39thu-thach-se-khong-bao-gio-het-phai-tim-cach-vuot-qua-no-39-180.html


#nusinh15namdentruongbang1chan


4.7 Star App Store Review!
Cpl.dev***uke
The Communities are great you rarely see anyone get in to an argument :)
king***ing
Love Love LOVE
Download

Select Collections