đại học kaplan singapore | How long is Kaplan diploma?

đại học kaplan singapore


đại học kaplan singapore


kaplan singapore


Chúng tôi cũng tiếp tục chứng tỏ hiệu quả hoạt động của mình trong các lĩnh vực quản lý và dịch vụ giáo dục chính sau khi được chứng nhận lại bởi EduTrust năm thứ tư liên tiếp vào năm 2019. SkillsFuture Singapore (SSG) là cơ quan quản lý cho lĩnh vực giáo dục tư nhân và chứng nhận này được cấp bởi CPE (Ủy ban Giáo dục Tư nhân).


kaplan singapore


kaplan singapore Học viện giáo dục đại học


trường kaplan singapore


• Kế toán, Ngân hàng & Tài chính


•          Quản lý kinh doanh


•          Phương tiện truyền thông


• Khoa học xã hội và nhân văn


• Quản lý Khách sạn & Du lịch


•          Công nghệ thông tin


•          Luật


• Điều dưỡng & sức khỏe đồng minh


Chúng tôi chuẩn bị cho sinh viên việc làm bằng cách hợp tác với các trường đại học danh tiếng trong nhiều lĩnh vực khác nhau trên thế giới.


Trường đại học kaplan singapore có phải là Registerd không?


trường kaplan singapore


đại học kaplan singapore

a freelancer
Follow
4.7 Star App Store Review!
Cpl.dev***uke
The Communities are great you rarely see anyone get in to an argument :)
king***ing
Love Love LOVE
Download

Select Collections