Spot Market là gì?

spot market là gì


1. Spot Market là gì? Hoạt động như thế nào?


Spot Market (Thị trường giao ngay) là một thị trường tài chính công khai, nơi các công cụ tài chính như hàng hoá, tiền tệ, chứng khoán được giao dịch mua hoặc bán được chuyển giao ngay lập tức. 

Spot Market còn được gọi là Cash Market (Thị trường tiền mặt) hay Physical Market (Thị trường vật lý).

Việc giao hàng, và thanh toán trong thị trường giao ngay thường diễn ra tại chỗ, ngay lập tức. Thường thời gian hoàn tất việc thanh toán tối đa là T+2.


2. Các loại tài sản được giao dịch trong Spot Market

Các công cụ tài chính được giao dịch trên thị trường giao ngay bao gồm vốn chủ sở hữu, các công cụ có thu nhập cố định như trái phiếu và tín phiếu kho bạc, và ngoại hối.

Hàng hóa cũng được giao dịch trong thị trường giao ngay thông qua giao dịch năng lượng, kim loại, nông nghiệp và gia súc.

3. Ví dụ của Spot Market

Ví dụ giao dịch cổ phiếu

Một nhà đầu tư (Ông John) muốn mua 1,000 cổ phiếu APPL trên Sàn giao dịch chứng khoán NASDAQ. Ông ta sẽ liên hệ với nhà môi giới của mình (broker) – có thể là sàn giao dịch để mua cổ phiếu với giá thị trường.

Giả sử giá thị trường là 151.12$. Việc chuyển tiền được hoàn thành ngay lập tức bởi nhà môi giới cho người bán với giá 151,120$. Quyền sở hữu cổ phiếu được chuyển cho ông John ngay sau khi người bán nhận được tiền.

TradaFX

Follow
4.7 Star App Store Review!
Cpl.dev***uke
The Communities are great you rarely see anyone get in to an argument :)
king***ing
Love Love LOVE
Download

Select Collections