Danh sách khách sạn cách ly tại Hồ Chí Minh có thu phí

danh sách khách sạn cách ly tại Hồ Chí Minh


Theo danh sách đã được công bố, Tp Hồ Chí Minh có đến 63 khách sạn với công suất hơn 4000 phòng được sử dụng làm nơi cách ly 14 ngày cho người nhập cảnh về nước tại các sân bay hay cảng biển Việt Nam, các đối tượng nghi nhiễm là F1 F2 F3 hoặc kể các các đối tượng là F0 không triệu chứng. Ngoài ra thì còn có 3 khách sạn được chỉ định làm nơi cách ly có trả phí dành cho các đoàn bay

4.7 Star App Store Review!
Cpl.dev***uke
The Communities are great you rarely see anyone get in to an argument :)
king***ing
Love Love LOVE
Download

Select Collections