Vill du veta viktig information om bullermätning? Här är några tips för dig

trafikbuller

Vad är dB -formeln för brusmätning?

När vi mäter ljudnivån med en ljudnivåmätare mäter vi ljudets intensitet i decibel (dB).


Det exakta förhållandet ger den exakta formeln som ges Bels = log (P2 / P1) där P2 / P1 står för förhållandet. Därför är bälten den större enheten, varför den inte används för exakt mätning. Medan värdet 10 dB gör en bel.


Godtagbar ljudnivå

bullermätning lägenhet


Viskning kan vara 30 dB, normalt samtal är cirka 60 dB och en fordonsmotor som kör kan vara 95 dB. Ljud över 70 dB kan leda till hörselnedsättning. Det höga ljudet över 120 dB kan leda till omedelbara hörselskador.


bullermätning Malmö


Biverkningar av hög exponering för bullerföroreningar

bullermätning Göteborg

• Stress, ångest, irritation är vanligt hos personer med hög bullerexponering.

• Lång exponering kan leda till hörselnedsättning.

• Högt blodtryck, hjärtsjukdomar och andra icke-kommunikationssjukdomar ses mestadels vid gamla åldrar.

• Regelbunden exponering i närvaro av buller kan komma ut i form av irritation, nervositet och svårigheter för människorna.


Slutsats

Det är hög tid att förstå vikten av korrekt ljudnivå i våra liv. Problemet ses vanligtvis i tätorter och högre myndigheter och kommissioner bör fatta rätt beslut för att kontrollera buller.


Den första lösningen för att lösa problemet är medvetenheten om problemet bland människor. Regeringen bör också spela en aktiv roll genom att beställa mätningar av trafikbuller i städer med mycket buller.


Fråga nu efter ljudmätningstjänster i Stockholm, Göteborg, Malmö Sverige.

Website: http://soundview.se/ | Telefon: 072-576 62 52 | E-post: info@soundview.se

Sound View är en professionell ljudkonsult och akustikkonsult som hjälper ljudmätningar med hjälp av kvalitetsverktyg för bullermätning. Fråga nu efter ljudmätningstjänster i Stockholm, Göteborg, Malmö Sweden. http://soundview.se/
Follow
4.7 Star App Store Review!
Cpl.dev***uke
The Communities are great you rarely see anyone get in to an argument :)
king***ing
Love Love LOVE
Download

Select Collections