Giá bán phần mềm bán hàng vật liệu xây dựng

Phần mềm quản lý bán hànggiá bán phần mềm bán hàng vật liệu xây dựng

Các chức năng cơ bản của phần mềm bán hàng vật liệu xây dựng

phần mềm bán hàng vật liệu xây dựng

Bán hàng - Quản lý doanh thu

Khi khách hàng mua hàng bạn có thể tạo hóa đơn để tính tiền. Các sản phẩm sẽ được lấy từ danh sách đã được bạn khai bao từ trước. Mức giá bán có thể thay đổi hoặc để mặc định theo khai báo bán đầu.

Khi bạn lưu hóa đơn, doanh thu sẽ được ghi nhận. Bạn cũng có thể ghi nhận công nợ cho khách hàng.

Các báo cáo doanh thu cuối ngày, hàng bán, báo cáo kinh doanh sẽ được hiển thị trên máy tính hoặc điện thoại di động.

Quản lý hàng hóa, giá bán

Phần mềm quản lý bán hàng vật liệu xây dựng KiotViet giúp anh chị có thể quản lý hàng hóa, giá bán sản phẩm dễ dàng. Ở bất kỳ đâu có internet bạn cũng có thể thêm mới, sửa đổi, xóa sản phẩm và giá bán.

Quản lý tồn kho, thất thoát

Thất thoát khi kinhd aonh cửa hàng vật liệu xây dựng rất đau đầu. Do vậy bạn cần kiểm soát được tồn kho. Các thông số thất thoát sẽ cho bạn thấy rõ tình hình quản lý kho của mình đang như thế nào.

Quản lý thu chi, dòng tiền kinh doanh

Các khoản chi và thu của cửa hàng đều được ghi nhận. Báo cáo kết quả kinh doanh và báo cáo dòng tiền giúp anh chị thấy được tình hình và hiệu quả kinh doanh của cửa hàng.

Một số chức năng khác mà có thể phần mềm quản lý vật liệu xây dựng cung cấp là:

- Phần quyền nhân viên;

- Quản lý giao hàng;

- Quản lý khách hàng, khuyến mãi;

- Quản lý công nợ trả trước.

Giá bán phần mềm bán hàng vật liệu xây dựng

Phần mềm quản lý bán hàng vật liệu xây dựng của KiotViet đáp ứng được đầy đủ các tính năng nêu trên. Giá bán phần mềm quản lý bán hàng vật liệu xây dựng của KiotViet là 180.000đ/tháng.

Nếu anh chị mua gói chuyên nghiệp với thời gian 2 năm sẽ được khuyến mãi lớn lên đến 3.800.000đ.

0929 292 606

Mr Quản là Blog chia sẻ kiến thức quản lý kinh doanh. Các kiến thức thực tế, hàn lâm sẽ được chia sẻ tại hotroquanly.com
Follow
4.7 Star App Store Review!
Cpl.dev***uke
The Communities are great you rarely see anyone get in to an argument :)
king***ing
Love Love LOVE
Download

Select Collections