Tiêu Chuẩn W3C là gì? Tại sao cần thiết kế web theo chuẩn?

chuẩn W3C

Tiêu chuẩn W3C là gì?

World Wide Web Consortium (W3C) là tổ chức tiêu chuẩn quốc tế chính cho World Wide Web. Được thành lập vào năm 1994 và hiện do Tim Berners-Lee lãnh đạo, hiệp hội này bao gồm các tổ chức thành viên duy trì đội ngũ nhân viên toàn thời gian làm việc cùng nhau trong việc phát triển các tiêu chuẩn cho World Wide Web. Tính đến ngày 21 tháng 10 năm 2019 , W3C có 443 thành viên.W3C cũng tham gia vào giáo dục và tiếp cận cộng đồng, phát triển phần mềm và phục vụ như một diễn đàn mở để thảo luận về Web.

xEm chi tiết: https://tmarketing.vn/tieu-chuan-w3c-la-gi-vi-sao-no-quan-trong/

Tmarketing là đơn vị Digital Marketing Agency chuyên nghiệp uy tín cung cấp dịch vụ thiết kế website, dịch vụ SEO, Đào tạo Seo, Google Ads
Follow
4.7 Star App Store Review!
Cpl.dev***uke
The Communities are great you rarely see anyone get in to an argument :)
king***ing
Love Love LOVE
Download

Select Collections