Kho bạc Nhà nước Quảng Nam chuyển đổi hệ thống theo TCVN ISO 9001:2015

Thực hiện chỉ đạo của Kho bạc Nhà nước (KBNN) tại Công văn 2451/KBNN-VP ngày 21/5/2021 về việc hướng dẫn xây dựng, chuyển đổi và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng (HTQLCL) theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015, trong tháng 6 năm 2021 KBNN Quảng Nam đã triển khai hoàn thành việc chuyển đổi, áp dụng và công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 đối với các hoạt động thuộc phạm vi quản lý nhà nước và giải quyết thủ tục hành chính của Kho bạc Nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.


tiêu chuẩn ISO 9001


chứng nhận ISO 9001


Căn cứ Mô hình khung của KBNN, KBNN Quảng Nam đã tập trung rà soát, cập nhật và chuyển đổi hệ thống HTQLCL theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 sang HTQLCL theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015. Kết quả, đến ngày 28/6/2021 KBNN Quảng Nam đã hoàn thành việc chuyển đổi và Quyết định ban hành Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 đối với các hoạt động thuộc phạm vi quản lý nhà nước và giải quyết thủ tục hành chính của Kho bạc Nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.


Về cơ bản, Mô hình Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 đã được Công bố tại các đơn vị trực thuộc KBNN Quảng Nam là tài liệu tổng quát giới thiệu hoạt động; cơ cấu tổ chức, chức năng nhiệm vụ và các quá trình của cơ quan; nêu cách để cơ quan đáp ứng các yêu cầu của tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015, để thủ trưởng và cán bộ chủ chốt của đơn vị làm cơ sở điều hành hệ thống quản lý chất lượng của mình. Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được giao các đơn vị đã thống nhất xây dựng chính sách chất lượng với phương châm: Về mặt quản lý nhà nước theo hướng “Tinh gọn - Hoạt động hiệu lực, hiệu quả - Chuyên nghiệp – Tận tâm”; Về cung cấp dịch vụ hành chính công theo hướng “Công khai – Minh bạch – Kịp thời – Đúng luật”. Theo đó Lãnh đạo và tập thể cán bộ công chức các đơn vị cũng đã cam kết: Thực hiện đầy đủ, đúng quy định của pháp luật; Liên tục cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng trong hoạt động quản lý nhà nước và cung cấp dịch vụ hành chính công; Không ngừng hướng tới sự hài lòng của khách hàng; Sử dụng hiệu quả các nguồn lực. Đặc biệt, năm 2021 các đơn vị đã tập trung xác định Mục tiêu chất lượng quan trọng là: Hoàn thành tất cả các nhiệm vụ được Chính phủ, Bộ Tài chính và KBNN giao; Chất lượng giải quyết công việc theo hồ sơ (hồ sơ hợp lệ) được thực hiện 100% theo đúng trình tự quy định của các quy trình quản lý chất lượng TCVN ISO 9001:2015 đang áp dụng.


Hy vọng với tính ưu việt của Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 sẽ nâng cao hơn nữa chất lượng hoạt động của đơn vị trong giai đoạn mới.Thời gian đến, KBNN Quảng Nam sẽ tiếp tục duy trì, cải tiến và thường xuyên cập nhật các thay đổi của văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến hoạt động nghiệp vụ, quy trình giải quyết các thủ tục hành chính; thực hiện đánh giá nội bộ và xem xét của Lãnh đạo hằng năm để đảm bảo HTQLCL phù hợp các yêu cầu của tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015, quy định của pháp luật cũng như thực tế công tác của đơn vị, tạo ra một phương pháp làm việc khoa học, mang tính hệ thống, tăng cường tính giám sát, góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ hành chính công, hướng đến sự hài lòng của các tổ chức cá nhân có quan hệ giao dịch với KBNN Quảng Nam.


tư vấn ISO 9001Thư Viện Tiêu Chuẩn

KNA Cert thấu hiểu vai trò quan trọng, xu thế thời đại của việc áp dụng tiêu chuẩn vào nhà máy, xí nghiệp nên mong muốn cung cấp thật sát nhất, gần nhất những kiến thức về các hệ thống tiêu chuẩn cốt lõi nhất. • Thông tin liên hệ: Công ty TNHH Chứng Nhận KNA • Trụ sở chính: Tầng 11, Tòa nhà Ladeco Building, 266 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội. • Chi Nhánh: Tầng 2, tòa nhà Thủy Lợi 4, 102 Nguyễn Xí, Phường 26, Quận Bình Thạnh, TPHCM. • Tell: 093.2211.786 – 02438.268.222 • Email: salesmanager@knacert.com Website: www.knacert.com.vn • Hoặc https://thuvientieuchuan.org/ • Maps: https://g.page/KNACERTIFICATION?share • https://g.page/chung-nhan-iso-14001-knacert?we • https://g.page/chung-nhan-iso-9001-knacert?we • https://g.page/chung-nhan-iso-22000-knacert?we Chuyên trang thư viện tiêu chuẩn là trang thông tin chính thức của tổ chức KNA CERTIFICATION (KNA Cert). Đây là trang thông tin chuyên sâu về các tiêu chuẩn và tài liệu tiêu chuẩn nói chung cho các Doanh Nghiệp tham khảo và áp dụng. https://thuvientieuchuan.org/tieu-chuan-iso-90012015-he-thong-quan-ly-chat-luong/ https://thuvientieuchuan.org/tieu-chuan-iso-140012015-he-thong-quan-ly-moi-truong-ems/ https://thuvientieuchuan.org/tieu-chuan-iso-22000-2018-he-thong-quan-ly-an-toan-thuc-pham/ https://thuvientieuchuan.org/tieu-chuan-iso-450012018-an-toan-suc-khoe-nghe-nghiep/ https://thuvientieuchuan.org/tieu-chuan-iso-134852016/ https://thuvientieuchuan.org/tieu-chuan-iso-270012013/ https://thuvientieuchuan.org/tieu-chuan-fsc-la-gi-chung-nhan-rung-ben-vung-fsc-cho-doanh-nghiep/ https://thuvientieuchuan.org/tieu-chuan-iatf-169492016-he-thong-quan-ly-nganh-oto/ https://thuvientieuchuan.org/bo-tieu-chuan-bsci-danh-gia-tuan-thu-trach-nhiem-xa-hoi/ https://thuvientieuchuan.org/tieu-chuan-wrap-trach-nhiem-xa-hoi-nganh-may-mac/
Follow
4.7 Star App Store Review!
Cpl.dev***uke
The Communities are great you rarely see anyone get in to an argument :)
king***ing
Love Love LOVE
Download

Select Collections