MobiFone ngừng khuyến mãi tăng 50% data từ 5/10/2021

MobiFone ngừng khuyến mãi tăng 50% data từ 5/10/2021

MobiFone ngừng khuyến mãi 50% data từ ngày 5/10/2021

MobiFone ngừng khuyến mãi tăng 50% data từ 5/10/2021 với tất cả gói

MobiFone triển khai ngừng ưu đãi tăng 50% data theo 2 giai đoạn đó là:

Phạm vi ngừng ưu đãi

Đối tượng ngừnggói cước 3G Mobi4G MobiFone

Thời gian ngừng gói:

Giai đoạn 1: Áp dụng ngừng từ 28/9/2021 với các gói data phổ thông.

Giai đoạn 2: Áp dụng ngừng với các gói ưu đãi combo, gói ngắn ngày từ 5/10/2021.


1. Các gói ngừng ưu đãi 50% data từ ngày 5/10/2021

Tên góiCách đăng kýĐăng ký nhanhC120

ON C1209084Đăng ký

4GB/ngày6GB/ ngày

Miễn phí các cuộc gọi nội mạng dưới 20 phút

Miễn phí 50 phút ngoại mạng/tháng

3C120

(90 ngày – 3 tháng)

ON 3C1209084Đăng ký

4GB/ngày6GB/ ngày

Miễn phí các cuộc gọi nội mạng dưới 20 phút

Miễn phí 50 phút ngoại mạng/tháng (150 phút/ 3 tháng)

6C120

(210 ngày – 7 tháng)

ON 6C1209084Đăng ký

4GB/ngày6GB/ ngày

Miễn phí cuộc gọi nội mạng dưới 20 phút

Miễn phí 50 phút ngoại mạng/tháng (350 phút/7 tháng)

12C120

(420 ngày – 14 tháng)

ON 12C1209084Đăng ký

4GB/ngày6GB/ ngày

Miễn phí cuộc gọi nội mạng dưới 20 phút

Miễn phí 50 phút ngoại mạng/tháng (700 phút/14 tháng)

C90N

DKG1 C90N9084Đăng ký

4GB/ngày6GB/ ngày

Tặng 1000 phút gọi nội mạng MobiFone.

Tặng 50 phút gọi liên mạng.

3C90N

DKG1 3C90N9084Đăng ký

4GB/ ngày6GB/ ngày

Tặng 1000 phút gọi nội mạng MobiFone/tháng x 3 tháng.

Tặng 50 phút gọi liên mạng/tháng x 3 tháng.

6C90N

DKG1 6C90N9084Đăng ký

4GB/ ngày6GB/ ngày

Tặng 1000 phút gọi nội mạng MobiFone/ tháng x 6 tháng

Tặng 50 phút gọi liên mạng/tháng x 6 tháng

12C90N

DKG1 12C90N9084Đăng ký

4GB/ngày6GB/ ngày

Tặng 1000 phút gọi nội mạng MobiFone/tháng x 12 tháng

Tặng 50 phút gọi liên mạng/ tháng x 12 tháng

 1.080.000đ

»Xem thêm: Các gói cước 4G MobiFone 1 ngày giúp bạn kết nối cực đã.

2. Các gói ngừng ưu đãi 50% data từ ngày 28/9/2021

HD903C50NMF99HD1206C50NMF149HD20012C50NMF199HD30012MF149MF299HD40012MF199MF399HD50012MF299MF4996HD9012MF399MF5996HD12012MF99MF9996HD2006MF149MC2996HD3006MF19912HD120D156MF29912HD200D306MF39912HD300M796MF992c50N2D5 MC299T6HD70C50NMT79MF799

Như vậy sau 2 giai đoạn tính đến ngày 5/10/2021 MobiFone ngưng ưu đãi tăng 50% data với tất cả các gói ưu đãi.

»Xem ngay: Thông tin ưu đãi của các gói 4G MobiFone sau khi hết ưu đãi 50% data.

ngừng tặng 50% data MobiFone từ ngày 5/10/2021

Follow
4.7 Star App Store Review!
Cpl.dev***uke
The Communities are great you rarely see anyone get in to an argument :)
king***ing
Love Love LOVE
Download

Select Collections