قیچی شاخه زن دسته بلند تلسکوپی

قیچی باغبانی برای بریدن،هرس و مرتب کردن انواع گیاهان و شاخه ها به کار می رود.اگر شاخه ها و قسمت هایی از گیاه و یا درخت که می خواهید هرس یا مرتب کنید دور از دسترس باشد ناگزیر هستید که ازقیچی باغبانی با دسته بلند استفاده کنید.قیچی باغبانی با دسته بلند با نام های قیچی هرس ، قیچی شاخه زن ، قیچی شمشادزن و نیز قیچی سر شاخه زن شناخته می شود. در واقع این نام ها انواع قیچی باغبانی با دسته بلند هستند.


از قیچی شاخه زن جهت هرس شاخه‌های ضخیم‌ و یا قطع شاخه های درختان استفاده می شود.قیچی های باغبانی تلسکوپی را می توان برای هرس کردن شاخه های زنده و تازه هم استفاده کرد.شاید دقت کرده باشید که این نوع از شاخه ها نرمی خاصی دارند و در نتیجه برش خاص خود را می خواهند. در نتیجه نمونه های تلسکوپی طراحی متفاوتی از تیغه را دارند. این قیچی ها با دسته بلند برای شاخه های مرتفع و حتی پائین کارایی ساده ای دارند.

اینکو در سال 2021 سه نوع قیچی باغبانی دسته بلند جدید به بازار معرفی کرده که به شرح زیر می باشند.

1-قیچی شاخه زن تلسکوپی اینکو مدل HLTA7608

2-قیچی شاخه زن تلسکوپی اینکو مدل HLTS7401

3-قيچی ھرس باغبانی اینکو مدل HLT72011

https://bazaarabzar.com
Follow
4.7 Star App Store Review!
Cpl.dev***uke
The Communities are great you rarely see anyone get in to an argument :)
king***ing
Love Love LOVE
Download

Select Collections