Top 10% Người Giàu Nhất Nước Mỹ Nắm Giữ 89% Cổ Phiếu Mỹ

Top 10% người giàu nhất nước Mỹ giờ sở hữu 89% cổ phiếu Mỹ, qua đó cho thấy vai trò của thị trường chứng khoán trong việc nới rộng khoảng cách giàu nghèo.

4.7 Star App Store Review!
Cpl.dev***uke
The Communities are great you rarely see anyone get in to an argument :)
king***ing
Love Love LOVE
Download

Select Collections