CÁCH "CHUYỂN HẠI THÀNH LỢI" CHO CỎ DẠI

🍀Nếu được kiểm soát tốt và biết cách tận dụng thì cỏ dại sẻ mang đến những lợi ích bất ngờ trong sản xuất nông nghiệp.undefined


3 phương pháp đúng để kiểm soát cỏ dại:

- Cần loại bỏ cỏ dại có chọn lọc.


- Sử dụng phương pháp cắt cỏ đúng.


- Thường xuyên kiểm tra mức sinh trưởng của cỏ.


#anhtin #ctyanhtin


https://www.facebook.com/CongtyAnhTin/posts/1825936390937830

ANH TIN là công ty chuyên nhập khẩu và phân phối các sản phẩm máy móc - thiết bị phục vụ: Nông nghiệp – Lâm nghiệp – Công nghiệp tại Việt Nam.
Follow
4.7 Star App Store Review!
Cpl.dev***uke
The Communities are great you rarely see anyone get in to an argument :)
king***ing
Love Love LOVE
Download

Select Collections