زمان مناسب برای مصرف مکمل بدنسازی

پروتئین وی

استفاده از هورمون‌ها و مکمل‌های بدنسازی در بین نوجوانان و جوانان بسیار رایج است، اما نکته قابل توجه در بین این افراد این است که سنین ۱۵ الی ۱۸ سالگی زمان اوج ترشح هورمون‌های رشد در بدن است، بنابراین استفاده از مکمل‌های بدنسازی در این سنین نه تنها مفید نخواهد بود بلکه اثر منفی نیز خواهد گذاشت.

متاسفانه در بسیاری از باشگاه‌های ورزشی مربیان ناآگاه اقدام به تجویز مکمل برای ورزشکاران می‌کنند، این در حالی است که وضعیت بدنی هر شخص متفاوت است و ممکن است مکمل مصرفی با داروهای دیگر تداخل داشته باشد و سبب بروز عوارض جانبی شود.

بنابراین استفاده از مکمل‌های بدنسازی زمانی مورد تایید است که توسط پزشک و یا کارشناس تغذیه تجویز شده باشد، مراحل رشد بدنی شخص کامل شده باشد، وضعیت بدنی افراد به طور کامل بررسی شده باشد و فقط در صورت نیاز مصرف شود.

همواره توجه داشته باشید که عجله در مصرف محصولات این چنینی بدون آگاهی کامل، دردسرهای فراوانی را به دنبال خواهد داشت.

http://www.inn.ir/news/46260

Follow
4.7 Star App Store Review!
Cpl.dev***uke
The Communities are great you rarely see anyone get in to an argument :)
king***ing
Love Love LOVE
Download

Select Collections