Vốn Chủ Sở Hữu (Equity) Là Gì? Bao Gồm Những Gì? Cách Tính Ra Sao

vốn chủ sở hữu là

Vốn chủ sở hữu là gì?

Vốn chủ sở hữu (Equity) là loại vốn thuộc sở hữu do các chủ doanh nghiệp và các thành viên trong công ty liên doanh hoặc các cổ đông trong các công ty cổ phần.

Các chủ sở hữu cùng góp vốn để tiến hành một hoạt động sản xuất, kinh doanh và cùng chia sẻ lợi nhuận được tạo ra từ các hoạt động này của doanh nghiệp cũng như cùng nhau chịu những khoản lỗ nếu kinh doanh không có lãi.

Trong trường hợp đơn vị phá sản hoặc ngừng hoạt động, loại vốn này được ưu tiên trả các khoảng nợ rồi mới chia đều cho các cổ đông theo tỷ lệ góp vốn của họ. Hiểu theo cách đơn giản thì vốn chủ sở hữu sẽ là tổng tài sản của doanh nghiệp trừ đi nợ phải trả. 

https://vncash24h.com/von-chu-so-huu-la-gi/

VnCash24h Kết Nối Tài Chính VN là website giới thiệu và kết nối các dịch vụ vay vốn từ ngân hàng và các thương hiệu tài chính uy tín
Follow
4.7 Star App Store Review!
Cpl.dev***uke
The Communities are great you rarely see anyone get in to an argument :)
king***ing
Love Love LOVE
Download

Select Collections