Vòng Quay Khoản Phải Thu Là Gì? Hệ Số Và Công Thức Tính Chi Tiết

Việc xác định vòng quay khoản phải thu giúp doanh nghiệp kiểm soát tốt hơn các khoản nợ cần thu. Từ đó có thể đưa ra đánh giá tốt hay không khi thu hồi khoản nợ.

vòng quay khoản phải thu

Vòng Quay Khoản Phải Thu Là Gì?

Vòng quay khoản phải thu có tên tiếng Anh là Accounts Receivable Turnover Ratio hay Receivable Turnover. Đây là một chỉ số tài chính, dùng để kiểm tra độ hiệu quả của doanh nghiệp trong việc thu hồi khoản phải thu và tiền nợ của khách hàng.

Hệ số vòng quay khoản phải thu cho thấy mức độ hiệu quả của một doanh nghiệp trong việc cấp tín dụng cho khách hàng cũng như khả năng thu hồi nợ ngắn hạn của doanh nghiệp đó. Một công ty có hiệu quả trong việc thu thập các khoản thanh toán đến hạn sẽ có tỷ lệ vòng quay khoản phải thu cao hơn.

https://vncash24h.com/vong-quay-khoan-phai-thu/

VnCash24h Kết Nối Tài Chính VN là website giới thiệu và kết nối các dịch vụ vay vốn từ ngân hàng và các thương hiệu tài chính uy tín
Follow
4.7 Star App Store Review!
Cpl.dev***uke
The Communities are great you rarely see anyone get in to an argument :)
king***ing
Love Love LOVE
Download

Select Collections