Kho đề tài luận văn về phòng chống tham nhũng

Phòng chống tham nhũng luôn là một đề tài được xã hội quan tâm vì điều này sẽ giúp xây dựng một xã hội văn mình, bình đẳng. Tuy nhiên, đây là một vấn đề khá nhạy cảm nên khi thực hiện luận văn liên quan, chúng ta cần lựa chọn đề tài một cách khéo léo để tránh bị bắt bẻ. Dưới đây là một số gợi ý cụ thể giúp bạn chọn đề tài luận văn về phòng chống tham nhũng phù hợp.

Tham nhũng là gì?

Theo Thanh tra Chính phủ, tham nhũng là những hành vi của bất kỳ bất kỳ ai có chức vụ,quyền hạn hoặc được giao nhiệm vụ,quyền hạn và lợi dụng chức vụ, quyền hạn đó để vụ lợi cho mình.

Phòng, chống tham nhũng là các thiết kế, thể chế và cơ chế, biện pháp pháp lý và xã hội nhằm giảm thiểu đến mức thấp nhất nguyên nhân, điều kiện phát sinh tham nhũng, xử lý tham nhũng theo đúng quy định của pháp luật.

Xem thêm:

https://luanvan2s.com/luan-van-thac-si-luat-kinh-te-bid43.html


Đề tài luận văn phòng chống tham nhũng

1. Phòng, chống tham nhũng trong doanh nghiệp liên doanh có vốn góp của nhà nước, do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh làm đại diện cho chủ sở hữu.

2. Luận văn về phòng chống tham nhũng: Vai trò của lực lượng công an nhân dân trong phòng, chống tham nhũng từ thực tiễn công an thành phố Đà Nẵng.

3. Pháp luật về phòng, chống tham nhũng từ thực tiễn của tỉnh Long An.

4. Phòng, chống tham nhũng dưới triều đại vua Lê Thái Tổ và bài học kinh nghiệm trong xây dựng chính phủ kiến tạo, liêm chính hiện nay.

5. Công tác phòng, chống tham nhũng trong ngành giáo dục ở Việt Nam giai đoạn hiện nay.

6. Tham nhũng và công tác phòng, chống tham nhũng dưới thời đại triều Nguyễn giai đoạn 1802-1884.

7. Tham nhũng và vấn đề phòng, chống tham nhũng trong điều kiện xây dựng nhà nước pháp quyền ở Việt Nam hiện nay.

8. Luận văn về phòng, chống tham nhũng: Phòng, chống tội phạm về tham nhũng trong hoạt động của cục cảnh sát điều tra về tội phạm về tham nhũng, kinh tế và buôn lậu.

9. Thực hiện pháp luật về phòng, chống tham nhũng trong cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước ở nước ta hiện nay.

10. Công tác phòng, chống tham nhũng trong quản lý hành chính nhà nước tại tỉnh Đồng Nai hiện nay.

11. Vai trò của báo chí trong cuộc đấu tranh chống phòng, chống tham nhũng ở Việt Nam.

12. So sánh pháp luật về phòng, chống tham nhũng ở Việt Nam và Đại Hàn Dân quốc.

13. Thực hiện phòng, chống tham nhũng trong thực hiện chính sách đất đai ở Việt Nam hiện nay.

14. Mối quan hệ giữa cải cách hành chính và thực hiện phòng, chống tham nhũng từ thực tiễn thành phố Hải Phòng.

15. Pháp luật về phòng, chống tham nhũng trong lĩnh vực ngân hàng thương mại ở Việt Nam hiện nay.

16. Đảng lãnh đạo công tác phòng, chống tham nhũng từ năm 2015 đến nay.

17. Tổ chức và hoạt động của ban chỉ đạo trung ương về công tác phòng, chống tham nhũng ở Việt Nam hiện nay.

18. Phòng, chống tham nhũng trong các cơ quan hành chính nhà nước cấp cơ sở thông qua công tác kiểm tra của Đảng Cộng Sản Việt Nam.

19. Huyện ủy Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh lãnh đạo công tác phòng, chống tham nhũng trên địa bàn huyện.

20. Pháp luật về phòng chống tham nhũng ở Singapore và bài học kinh nghiệm cho nước ta.

21. Thực thi công tác phòng, chống tham nhũng ở tỉnh Bình Dương hiện nay.

viết luận văn thạc sĩ thuê

Luận Văn 2S thành lập từ năm 2009 – với gần 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực hỗ trợ tư vấn và viết thuê luận văn, đơn vị Luận văn 2S đã hợp tác với các Giảng viên tại các trường đại học hàng đầu. Luận Văn 2S tự hào là một trong các đơn vị tiên phong trong lĩnh vực tư vấn – hỗ trợ viết luận văn, luận án uy tín nhất. Chi tiết tại: https://luanvan2s.com
Follow
4.7 Star App Store Review!
Cpl.dev***uke
The Communities are great you rarely see anyone get in to an argument :)
king***ing
Love Love LOVE
Download

Select Collections