Tiêu chuẩn ISO 9001 dành cho ai

Tổng hợp các phiên bản của ISO 9001 


Giống như tất cả các tiêu chuẩn ISO, tiêu chuẩn ISO 9001 trải qua quá trình xem xét có hệ thống 5 năm một lần để quyết định xem tiêu chuẩn đó có còn hiệu lực hay cần cập nhật. Điều này rất quan trọng để đảm bảo tiêu chuẩn vẫn phù hợp trên toàn cầu và đáp ứng nhu cầu của người dùng.


Hệ thống chất lượngquản lý củaQuản lý chất lượng và đảm bảo chất lượngchứng nhận ISO 9001


Tiêu chuẩn ISO 9001 dành cho ai?

Có thể thấy được tiêu chẩn ISO 9001;2015 này có thể được nhiều doanh nghiệp áp dụng chẳng hạn như:

Các nhà quản lý chất lượng;

Đánh giá viên chất lượng nội bộ chịu trách nhiệm chuẩn bị, thực hiện, báo cáo và theo dõi các cuộc đánh giá nội bộ;

Các nhà quản lý bền vững và các chuyên gia chịu trách nhiệm về chất lượng, sức khỏe, an toàn và môi trường (QHSE), những người tham gia vào việc tích hợp các hệ thống quản lý chất lượng;

Người đánh giá rủi ro và người quản lý rủi ro;

Các thành viên trong đội ngũ lãnh đạo và quản lý;

Chủ sở hữu quy trình.


Cấu trúc của tiêu chuẩn iso 9001:2015

Tiêu chuẩn iso 9001:2015

Phạm vi : không đổi

Tài liệu viện dẫn:không đổi

Thuật ngữ và định nghĩa:không đổi

Bối cảnh của tổ chức

Sự lãnh đạo

Hoạch định

Hỗ trợ

Điều hành

Đánh giá hiệu suất

Cải tiến


Tại sao các doanh nghiệp lại áp dụng ISO 9001?


Có thể nói hầu hết các doanh nghiệp trên thế giới đều có thể áp dụng được hệ thống quản lý này. ISO 9001 tiếp cận theo quá trình PDCA: Lập kế hoạch, Thực hiện, Kiểm tra, Hành động

Tiêu chuẩn quản lý ISO 9001 yêu cầu các tổ chức mô tả, phân tích, đo lường và liên tục cải tiến các quy trình của mình . Khi làm như vậy, các bên liên quan hiểu rõ hơn về vai trò của họ và cách họ đóng góp vào thành công chung của tổ chức, từ đó nâng cao nhận thức về chất lượng nội bộ. Nhưng điều đó chỉ có thể đạt được thông qua cách tiếp cận dựa trên quá trình.


Chi phí chứng nhận ISO chỉ là một chỉ phí nhỏ trong việc thực hiện xây dựng và áp dụng ISO. Vì vậy Doanh nghiệp cũng cần phải biết rằng, ngoài chi phí chứng nhận sẽ có những chi phí khác. Chúng tôi thường chia ra làm 2 phần chi phí trong ISO. Bao gồm

1./ Chi phí cho việc triển khai thực hiện, xây dựng Doanh nghiệp theo ISO

Đây là những chi phí cho việc đào tạo, bắt đầu triển khai xây dựng quy trình theo tiêu chuẩn ISO. Áp dụng nó vào với Doanh nghiệp để có thể kiểm soát được chất lượng..

2./ Chi phí chứng nhận ISO của tổ chức chứng nhận

Đây là chi phí cho 01 tổ chức chứng nhận. Chi phí đánh giá và cấp chứng chỉ ISO cho Doanh nghiệp.

Trước tiên chúng ta nói về chi phí ở phần thực hiện, xây dựng và áp dụng theo ISO.


SPS CERT

- Địa chỉ: Tầng 12A Ladeco Building, 266 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội

- EmaiL: sales@sps.org.vn

- Hotline: 0969.555.610

- website: https://sps.org.vn/gioi-thieu.html

- Maps: https://goo.gl/maps/1vBeG6HCYtAGuvNq8

SPS CERT cung cấp dịch vụ chuyên nghiệp hỗ trợ tận tâm và nỗ lực vì sự phát triển Bền vững & Thịnh vượng cho doanh nghiệp. Bên cạnh đó SPS có Tích hợp đa dạng dịch vụ nhằm giảm Chi phí & tăng tiện ích. Chuyên gia + 5 năm kinh nghiệm trong nghề. Chúng tôi tin tưởng sẽ trở thành người đồng hành cùng sự phát triển của doanh nghiệp bạn. - Địa chỉ: Tầng 12A Ladeco Building, 266 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội - EmaiL: sales@sps.org.vn - Hotline: 0969.555.610 - website: https://sps.org.vn/gioi-thieu.html - Maps: https://goo.gl/maps/1vBeG6HCYtAGuvNq8
Follow
4.7 Star App Store Review!
Cpl.dev***uke
The Communities are great you rarely see anyone get in to an argument :)
king***ing
Love Love LOVE
Download

Select Collections