Thị trường hàng hoá

Thị trường phái sinh là gì?

Thị trường phái sinh là một thị trường được dùng để mua bán, kinh doanh các sản phẩm thô hoặc sơ cấp.

thị trường hàng hóa

Hàng hóa được chia thành 2 loại chính là hàng hóa cứng và hàng hóa mềm

– Hàng hóa cứng thông thường là tài nguyên thiên nhiên được khai thác hoặc được chiết xuất chẳng hạn như: vàng, cao su, dầu,….

– Hàng hóa mềm là các sản phẩm nông nghiệp hoặc chăn nuôi như: ngô, lúa mì, cà phê. thịt gia súc,…

Hợp đồng phái sinh được phân thành 4 loại sau: 

Hợp đồng kỳ hạn (forward contracts): Hợp động kết thúc trong 1 thời hạn định trước trong tương lai. Ví dụ như ở cà phê là các kỳ hạn tháng 3 ,5, 7, 9,11.

Hợp đồng tương lai (futures): Đây là dạng hợp đồng còn được gọi là hợp đồng tiêu chuẩn, định trước mua bán sẽ giao dịch trong 1 điểm nào đó trong tương lai.

Hợp đồng quyền chọn (options): là hợp đồng giúp người mua bán có quyền chọn mua trước bán sau hay bán trước mua sau tùy theo nhu cầu nhận định của nhà đầu tư.

Hợp đồng hoán đổi (swap): là sự thỏa thuận giữa hai bên để trao đổi dòng tiền này lấy dòng tiền khác của bên kia.

Nhưng hiện nay ở Việt Nam mới có sản phẩm phái sinh duy nhất là hợp đồng tương lai (hay còn gọi là hợp đồng kỳ hạn tiêu chuẩn) trong giao dịch hàng hóa phái sinh thông qua Sở giao dịch hàng hóa.

Công ty cổ phần Giao dịch Hàng hóa Gia Cát Lợi là địa chỉ đầu tư hàng hóa phái sinh an toàn và hiệu quả nhất hiện nay. Gia Cát Lợi tự hào là thành viên thuộc Sở Giao dịch Hàng hóa và là công ty giao dịch hàng hóa top đầu trong thị trường.
Follow
4.7 Star App Store Review!
Cpl.dev***uke
The Communities are great you rarely see anyone get in to an argument :)
king***ing
Love Love LOVE
Download

Select Collections