Tình cảm của nhân vật dược Lee Min Ho chuyển tải qua ánh mắt thật tuyệt vời.

Ánh mắt vừa giận , vừa thương, vừa lo lắng của CY đối với "bác sĩ "khi CY bị bắt.

4.7 Star App Store Review!
Cpl.dev***uke
The Communities are great you rarely see anyone get in to an argument :)
king***ing
Love Love LOVE
Download

Select Collections