Phần mở rộng file là gì? Đặc điểm và ý nghĩa | BKHOST

Đây chỉ là một số loại tệp mở rộng vì hiện nay có vô số loại tệp khác. Tuy nhiên, bạn cũng nên cẩn trọng lưu ý rằng các tệp bên ngoài cũng rất nguy hiểm. Thường thì các tệp không an toàn này được sử dụng bởi một loại mã nhất định. Hiện nay, trên các windows 7 – 8 – 10 đều hiển thị các tệp mở rộng. Với các tệp mở rộng có trên các hệ điều hành thì việc sử dụng các mở rộng tệp này rất hữu ích mà còn an toàn cho các file. Tuy nhiên, nếu không có phần hiển thị mở rộng tệp thì sẽ khó để phân biệt tệp PDF. - 1zb4vsx0te

https://bkhost.vn/blog/phan-mo-rong-file/

BKHOST.vn - Nhà cung cấp dịch vụ Domain, Hosting, VPS, Server, Email doanh nghiệp, Tổng Đài Ảo… SĐT: 02473038088. Website: https://bkhost.vn/
Follow
4.7 Star App Store Review!
Cpl.dev***uke
The Communities are great you rarely see anyone get in to an argument :)
king***ing
Love Love LOVE
Download

Select Collections