ออกแบบโลโก้ลายไทย

อ้างอิงรูปภาพการออกแบบโลโก้ลายไทยจาก LogoBigbang ที่เป็นนักออกแบบโลโก้มืออาชีพ https://www.bigbang.co.th/Logo-Design

การออกแบบโลโก้ลายไทยสามารถทำได้โดยใช้หลักการออกแบบทั่วไป แต่จะต้องมีการพิจารณาเรื่องความเป็นไทยและความสะท้อนความเป็นตัวตนของประเทศไทยอย่างชัดเจน นี่คือแนวทางออกแบบโลโก้ลายไทยที่ควรพิจารณา:


1. วัสดุเดิมพันธ์ุของไทย: ควรนำวัสดุพื้นฐานของไทยมาใช้ในการออกแบบเพื่อเป็นการแสดงถึงความเป็นไทยและความเชื่อถือของบริษัท


2. อักษรไทย: ควรเลือกใช้อักษรไทยที่เหมาะสมกับธีมของโลโก้และมีความน่าสนใจ ไม่เพียงแต่การเลือกอักษรที่สวยงาม


3. สี: ควรเลือกสีที่เข้ากันได้กับสีของธงชาติ และสีที่เป็นอยู่และได้รับการยอมรับในวัฒนธรรมไทย เช่น เขียว แดง เหลือง


4. รูปทรง: ควรเลือกรูปทรงที่สอดคล้องกับธีมและแสดงถึงลักษณะเฉพาะของบริษัท โดยอาจจะนำลายแบบจากธาตุสัญลักษณ์ต่างๆ ในวัฒนธรรมไทยมาประยุกต์ใช้


5. ความเข้าใจง่าย: โลโก้ควรออกแบบให้ง่ายต่อการจำได้และเข้าใจง่ายโดยไม่ต้องใช้ความสมบูรณ์และซับซ้อนมากนัก


6. สื่อความหมาย: ควรให้โลโก้สื่อความหมายที่ชัดเจน และสามารถแสดงถึงคุณค่าของบริษัทและสินค้าหรือบริการที่มีอยู่ได้อย่างชัดเจน


7. สัมผัส: โลโก้ควรสร้างความรู้สึกให้ผู้ดูโลโก้ได้สัมผัสถึงการเป็นไทยและความเป็นตัวตนของประเทศไทย โดยอาจนำมาประยุกต์ใช้สมมติฐานของธรรมชาติ ภูมิปัญญาท้องถิ่น เช่น ลายนกกระจอก ลายดอกไม้ เป็นต้น


8. รูปแบบออกแบบ: ควรมีการเลือกรูปแบบออกแบบที่เหมาะสมกับลักษณะของธีมและสื่อความหมายของโลโก้ โดยเฉพาะรูปแบบที่สามารถนำไปใช้กับการตลาดและการโฆษณาได้อย่างง่ายดาย


9. การสร้างความเชื่อมั่น: โลโก้ควรสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้า โดยเลือกใช้รูปแบบและสีที่เข้ากันได้กับองค์กร และสร้างความรู้สึกว่าองค์กรเป็นองค์กรที่น่าเชื่อถือและมีความมั่นคง


10 การรักษาความสมดุล: ควรรักษาความสมดุลระหว่างสิ่งที่เป็นไทยและสิ่งที่เป็นสากลในการออกแบบโลโก้ เพื่อให้โลโก้สื่อความหมายได้อย่างชัดเจน

การออกแบบโลโก้ลายไทยเป็นศิลปะ และการออกแบบที่มีความซับซ้อน และต้องมีความรู้ความเข้าใจในศิลปะและวัฒนธรรมไทยเป็นพื้นฐาน ดังนั้น หากต้องการหานักออกแบบโลโก้ลายไทยที่เก่ง ควรเลือกดูจากผลงานและประสบการณ์ของนักออกแบบดังต่อไปนี้:


1. นายภูมิพล ธิติเศรษฐกุล: เป็นนักออกแบบโลโก้ลายไทยที่มีผลงานมากมายและได้รับความนิยมจากลูกค้าทั้งในและต่างประเทศ เช่น โลโก้ห้างสรรพสินค้าเอ็มบีเค เข้ากับหัวใจ และโลโก้กลุ่มอาสาสมัครเพื่อสังคม เป็นต้น

2. นายชัชวาล เพียงสุข: เป็นนักออกแบบที่มีผลงานที่เน้นความเป็นไทยและการใช้สี ลาย และอักษรไทยในการออกแบบโลโก้ เช่น โลโก้บริษัทเคเอ็น ครั้งที่ 6 และโลโก้ องค์การทหารไทย ปี 2560 เป็นต้น

3. นายสมชาย ปิยะวัฒน์: เป็นนักออกแบบที่มีผลงานที่ได้รับความนิยมและรับการยอมรับจากลูกค้าหลายแห่ง เช่น โลโก้ไทยแลนด์ เดอะ โชว์ โลโก้โรงแรมมาริออท และโลโก้บริษัทไอ-พี-อาร์ เป็นต้น


ออกแบบที่เป็นไทยและมีความเชื่อถือได้อย่างแน่นอน เหตุผลที่แนะนำชื่อนักออกแบบเหล่านี้คือเพราะพวกเขามีความรู้ความเข้าใจที่ลึกซึ้งในศิลปะและวัฒนธรรมไทย และสามารถนำศิลปะและวัฒนธรรมไทยมาประยุกต์ใช้ในการออกแบบโลโก้อย่างคล่องแคล่ว


รับออกแบบโลโก้

คำแนะนำของ WebsiteBigbang ที่เกี่ยวกับการเลือกผู้ให้บริการรับทำเว็บไซต์ที่ดี และเหมาะสมแล้ว อีกขั้นตอนหนึ่งที่สำคัญในการรับทำเว็บไซต์ คือการวางแผนเนื้อหาและการออกแบบ เพื่อให้เว็บไซต์สามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ
Follow
4.7 Star App Store Review!
Cpl.dev***uke
The Communities are great you rarely see anyone get in to an argument :)
king***ing
Love Love LOVE
Download

Select Collections