ประเทศอะไรเกิดแผ่นดินไหวมากที่สุด

คำตอบคือ ประเทศญี่ปุ่น เพราะประเทศญี่ปุ่นตั้งอยู่บริเวณขอบมหาสมุรแปซิฟิก ซึ่งเป็นบริเวณที่แผ่นเปลือกโลกมักจะเคลื่อนที่มาชนกัน ทำให้เกิดแผ่นดินไหวบ่อยๆนั่นเอง ซึ่งในแต่ละปีเกิดแผ่นดินไหวประมาณ1000-1500ครั้ง และในญี่ปุ่นยังมีภูเขาไฟกว่า200ลูก และยังสามารถปะทุขึ้นมาเมื่อไรก็ได้อีกมากกว่า70ลูก

4.7 Star App Store Review!
Cpl.dev***uke
The Communities are great you rarely see anyone get in to an argument :)
king***ing
Love Love LOVE
Download

Select Collections