Cơn mưa đầu mùa...

Cơn mưa đầu mùa

Là cơn mưa của nỗi nhớ

Là bao sự xao động

Là những kỉ niệm ngày cũ quay trở về

Cơn mùa đầu mùa

Cơn mưa yêu thương

Cơn mưa của nỗi lòng tôi

4.7 Star App Store Review!
Cpl.dev***uke
The Communities are great you rarely see anyone get in to an argument :)
king***ing
Love Love LOVE
Download

Select Collections