SNSD TTS gặp tai nạn tại sân khấu Seoul Music Award, có thật chỉ là tai nạn ?

Sau khi SNSD TTS trình diễn 'Holler' tại Seoul Music Award đã gặp sự cố trên sân khấu, là do lỗi phía làm sân khấu hay do vấn đề gì khác?

Cute and pinky o^_^o
Follow
4.7 Star App Store Review!
Cpl.dev***uke
The Communities are great you rarely see anyone get in to an argument :)
king***ing
Love Love LOVE
Download

Select Collections