Chi Pu: "Nói mãi chuyện Gil Lê, chán lắm!"

Chi nhăn mặt và bảo, trong suốt hơn 1 năm qua, trong bất kỳ bài phỏng vấn nào, người ta cũng hỏi Chi về chuyện giữa cô và Gil Lê. Câu trả lời chỉ có thế: Cả hai là bạn thân. Nhưng không ai chịu tin. Xem thêm tại: http://kenh14.vn/doi-song/chi-pu-noi-mai-chuyen-gil-le-chan-lam-2015012703135772.chn

4.7 Star App Store Review!
Cpl.dev***uke
The Communities are great you rarely see anyone get in to an argument :)
king***ing
Love Love LOVE
Download

Select Collections