Chuẩn nhỉ!

Vấn đề không phải là khó khăn bạn gặp phải, mà là thái độ của bạn với nó. Dịch ra nghe kì kì =))

4.7 Star App Store Review!
Cpl.dev***uke
The Communities are great you rarely see anyone get in to an argument :)
king***ing
Love Love LOVE
Download

Select Collections