Làm tranh từ...rác thải

Tại thủ đô Lisbon, Tây Ban Nha xuất hiện một người nghệ sĩ lang thang khắp con đường ngõ hẻm để thu lượm rác thải bỏ đi. Ông làm gì được với số rác thải này? Vâng, ông dùng chúng để tạo nên các kiệt tác nghệ thuật đường phố không thể chê được. Ông là Borlado, nghệ sĩ đường phố đích thực! Quả là với nghệ thuật sáng tạo, không có gì là biên giới.

Follow
4.7 Star App Store Review!
Cpl.dev***uke
The Communities are great you rarely see anyone get in to an argument :)
king***ing
Love Love LOVE
Download

Select Collections