Tiền TIP cho hướng dẫn viên du lịch

Ở các nước, hết giờ hướng dẫn viên trả đoàn khi thời gian lao động của họ đã hết. Việc còn lại hướng dẫn viên tiếng Việt sẽ tiếp tục, dù họ có thể nhận đồng lương lao động tương tự như những local guide nước ngoài. Chưa kể vào bất kể thời gian nào trong đêm, hướng dẫn viên vẫn phải "chạy" nhằm phục vụ hết mình cho du khách những nhu cầu thiết yếu. Từ việc không có pin sạc, mượn ổ cắm, muốn đi ăn bên ngoài, muốn có chỗ giải trí, mua sắm.... Công việc của họ là vậy, trong hay ngoài nước sự khó khăn vẫn luôn bằng nhau, chưa kể 1001 tình huống họ phải xử lý trong suốt hành trình. Hướng dẫn viên không mang sự yêu ghét trong mình, chỉ có tinh thần phục vụ. Chẳng ai muốn bị du khách phàn nàn, vì nếu vậy họ sẽ bị mất uy tín. Nếu là nhân viên chính thức họ có thể bị cắt tour, kỷ luật, thậm chí sa thải khi làm ảnh hưởng đến thương hiệu doanh nghiệp. Nếu là nhân viên cộng tác liệu họ có thể đi đâu, khi lời truyền miệng trong giới hướng dẫn lan đi với tốc độ ánh sáng. Shopping là một nhu cầu và tất nhiên không ai muốn bỏ qua cơ hội mua hay thử đặc sản địa phương. Trong một đoàn tham quan, tuyến điểm đều đã được hoạch định vừa đủ thời gian, kể cả tính đến những chặng dừng bắt buộc nhằm đảm bảo sức khỏe du khách. Vì vậy, việc mua hay không mua cũng không phải do hướng dẫn viên quyết định thay cho du khách. Điều sau cùng xin trao đổi cùng thạc sĩ, xin hãy công tâm và am hiểu về những góp ý. Nghề hướng dẫn viên không đồng nghĩa với TIP mà ngược lại, thạc sĩ nên nghĩ khách hàng đã TIP đủ cho công sức của những hướng dẫn viên bỏ ra để mang đến niềm vui cho mọi người chưa? Họ không đáng bị định kiến như vậy, hãy thử cho là chính con em mình được đào luyện trong nghề hướng dẫn viên DL, câu trả lời có thể sẽ ngược lại.

4.7 Star App Store Review!
Cpl.dev***uke
The Communities are great you rarely see anyone get in to an argument :)
king***ing
Love Love LOVE
Download

Select Collections