Thế mà bố mẹ vẫn bảo học giỏi đi rồi có việc làm...

Xã hội nhiều khi bất công. Cuộc đời thì không như là mơ đâu :-<

4.7 Star App Store Review!
Cpl.dev***uke
The Communities are great you rarely see anyone get in to an argument :)
king***ing
Love Love LOVE
Download

Select Collections