Đến bây giờ, chính thức hiểu thế nào là nguồn góc chém gió =))

GIF

Sự thật không như mình nghĩ :-<

4.7 Star App Store Review!
Cpl.dev***uke
The Communities are great you rarely see anyone get in to an argument :)
king***ing
Love Love LOVE
Download

Select Collections