Haku x Chihiro

via: https://www.facebook.com/Studio.Ghibli.VN

"Khi rất yêu một người mới cảm thấy người đó ngốc, mới cảm thấy người đó rất cần được bảo vệ, mới cảm thấy người đó rất cần được yêu thương." - Trích: Hải thượng phồn hoa - Phỉ Ngã Tư Tồn

4.7 Star App Store Review!
Cpl.dev***uke
The Communities are great you rarely see anyone get in to an argument :)
king***ing
Love Love LOVE
Download

Select Collections