5 kiểu bạn bè… có cũng như không!

Kiểu bạn đi ăn chả bao giờ trả tiền

Kiểu bạn đi với hội này thì nói xấu hội kia

Kiểu bạn mình có cái gì thì chúng nó ghen tị ra mặt

Kiểu bạn lúc mình cần thì chẳng thấy nó đâu

Kiểu bạn có người yêu là… biến mất tiêu

Có những dòng sông..mang tên là tuổi trẻ
Follow
4.7 Star App Store Review!
Cpl.dev***uke
The Communities are great you rarely see anyone get in to an argument :)
king***ing
Love Love LOVE
Download

Select Collections