A pink định xóa ngôi S9 ak k dễ âu chưa đủ trình độ mà đòi xóa ngôi Nữ Hoàng K-pop của S9 ak

fan A pink cũng là một bọn trẻ trâu barum .k đc cái tài j cả chỉ dc cái tài ns sấu ng khác thi không ai bằng dc rùi :)))0 đúng là bọn A Pink chỉ bít nói sấu thui k làm dc tích sự j cả

Follow
4.7 Star App Store Review!
Cpl.dev***uke
The Communities are great you rarely see anyone get in to an argument :)
king***ing
Love Love LOVE
Download

Select Collections