PERSONAL TASTE

"Personal Taste", với sự tham gia của Lee Min Ho và Son Ye Jin, đã giành được một giải thưởng Drama quốc tế tại Nhật Bản của '2012 Gayo! Cửa hàng Awards '.

4.7 Star App Store Review!
Cpl.dev***uke
The Communities are great you rarely see anyone get in to an argument :)
king***ing
Love Love LOVE
Download

Select Collections